Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Completum As
Juridisk navn:  Completum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199660
Postboks 11 Sundevegen 121 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 916165994
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/30/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.5%
Resultat  
  
-53%
Egenkapital  
  
21.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 4.462.000 3.613.000 2.969.000
Resultat: 753.000 1.602.000 926.000
Egenkapital: 2.833.000 2.334.000 1.096.000
Regnskap for  Completum As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.462.000 3.613.000 2.969.000
Driftskostnader -3.397.000 -2.139.000 -4.819.000
Driftsresultat 1.066.000 1.473.000 926.000
Finansinntekter -282.000 151.000 23.000
Finanskostnader -29.000 -23.000 0
Finans -311.000 128.000 23.000
Resultat før skatt 753.000 1.602.000 926.000
Skattekostnad -254.000 -363.000 -231.000
Årsresultat 499.000 1.238.000 695.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.397.000 247.000 0
Sum omløpsmidler 3.827.000 2.939.000 2.045.000
Sum eiendeler 5.224.000 3.186.000 2.045.000
Sum opptjent egenkapital 2.432.000 1.933.000 695.000
Sum egenkapital 2.833.000 2.334.000 1.096.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.390.000 853.000 950.000
Sum gjeld og egenkapital 5.223.000 3.187.000 2.046.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.462.000 3.613.000 2.969.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.462.000 3.613.000 2.969.000
Varekostnad -3.000 0 0
Lønninger -2.385.000 -1.728.000 -1.761.000
Avskrivning -500.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -509.000 -411.000 -3.058.000
Driftskostnader -3.397.000 -2.139.000 -4.819.000
Driftsresultat 1.066.000 1.473.000 926.000
Finansinntekter -282.000 151.000 23.000
Finanskostnader -29.000 -23.000 0
Finans -311.000 128.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 499.000 1.238.000 695.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.044.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 353.000 247.000 0
Sum anleggsmidler 1.397.000 247.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 686.000 599.000 481.000
Andre fordringer 59.000 22.000 526.000
Sum investeringer 1.598.000 1.337.000 0
Kasse, bank 1.484.000 981.000 1.039.000
Sum omløpsmidler 3.827.000 2.939.000 2.045.000
Sum eiendeler 5.224.000 3.186.000 2.045.000
Sum opptjent egenkapital 2.432.000 1.933.000 695.000
Sum egenkapital 2.833.000 2.334.000 1.096.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.316.000 10.000 270.000
Betalbar skatt 296.000 361.000 231.000
Skyldig offentlige avgifter 434.000 270.000 203.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 345.000 212.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 2.390.000 853.000 950.000
Sum gjeld og egenkapital 5.223.000 3.187.000 2.046.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.437.000 2.086.000 1.095.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.6 3.4 2.2
Soliditet 54.2 73.2 53.6
Resultatgrad 23.9 40.8 31.2
Rentedekningsgrad 36.8 6
Gjeldsgrad 0.8 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 1 5 46.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex