Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Concept Restaurants As
Juridisk navn:  Concept Restaurants As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ecit Accounting As Martin Linges Vei 25 Vibes Gate 11A Fax:
1364 Fornebu 356 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999162398
Aksjekapital: 10.512.774 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/22/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.71%
Resultat  
  
3070.28%
Egenkapital  
  
16.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.166.000 5.624.000 4.161.000 2.967.000 2.163.000
Resultat: 6.721.000 212.000 2.955.000 3.618.000 3.973.000
Egenkapital: 27.651.000 23.788.000 23.566.000 16.213.000 13.095.000
Regnskap for  Concept Restaurants As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.166.000 5.624.000 4.161.000 2.967.000 2.163.000
Driftskostnader -4.980.000 -5.408.000 -3.654.000 -2.606.000 -2.236.000
Driftsresultat -1.814.000 216.000 506.000 361.000 -72.000
Finansinntekter 13.893.000 160.000 2.605.000 3.728.000 8.062.000
Finanskostnader -5.359.000 -165.000 -156.000 -470.000 -4.016.000
Finans 8.534.000 -5.000 2.449.000 3.258.000 4.046.000
Resultat før skatt 6.721.000 212.000 2.955.000 3.618.000 3.973.000
Skattekostnad -1.188.000 0 0 0 0
Årsresultat 5.533.000 212.000 2.955.000 3.618.000 3.973.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.440.000 24.254.000 22.288.000 22.320.000 20.381.000
Sum omløpsmidler 8.285.000 9.673.000 8.040.000 6.683.000 9.384.000
Sum eiendeler 42.725.000 33.927.000 30.328.000 29.003.000 29.765.000
Sum opptjent egenkapital 12.159.000 8.296.000 8.085.000 6.706.000 3.588.000
Sum egenkapital 27.651.000 23.788.000 23.566.000 16.213.000 13.095.000
Sum langsiktig gjeld 3.111.000 3.811.000 4.112.000 10.622.000 13.060.000
Sum kortsiktig gjeld 11.964.000 6.328.000 2.650.000 2.168.000 3.610.000
Sum gjeld og egenkapital 42.725.000 33.926.000 30.328.000 29.003.000 29.765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.136.000 4.439.000 3.804.000 2.917.000 2.115.000
Andre inntekter 31.000 1.184.000 357.000 51.000 48.000
Driftsinntekter 3.166.000 5.624.000 4.161.000 2.967.000 2.163.000
Varekostnad -249.000 -508.000 -147.000 -233.000 -114.000
Lønninger -3.653.000 -3.342.000 -2.463.000 -1.764.000 -1.625.000
Avskrivning -60.000 -60.000 -53.000 -53.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.018.000 -1.498.000 -991.000 -556.000 -444.000
Driftskostnader -4.980.000 -5.408.000 -3.654.000 -2.606.000 -2.236.000
Driftsresultat -1.814.000 216.000 506.000 361.000 -72.000
Finansinntekter 13.893.000 160.000 2.605.000 3.728.000 8.062.000
Finanskostnader -5.359.000 -165.000 -156.000 -470.000 -4.016.000
Finans 8.534.000 -5.000 2.449.000 3.258.000 4.046.000
Konsernbidrag -3.966.000 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 -1.577.000 -500.000 0
Årsresultat 5.533.000 212.000 2.955.000 3.618.000 3.973.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 503.000 81.000 98.000 151.000 205.000
Sum varige driftsmidler 503.000 81.000 98.000 151.000 205.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.937.000 24.173.000 22.190.000 22.169.000 20.176.000
Sum anleggsmidler 34.440.000 24.254.000 22.288.000 22.320.000 20.381.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 425.000 65.000 0 126.000
Andre fordringer 41.000 233.000 49.000 47.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 424.000 780.000 433.000 350.000 134.000
Sum omløpsmidler 8.285.000 9.673.000 8.040.000 6.683.000 9.384.000
Sum eiendeler 42.725.000 33.927.000 30.328.000 29.003.000 29.765.000
Sum opptjent egenkapital 12.159.000 8.296.000 8.085.000 6.706.000 3.588.000
Sum egenkapital 27.651.000 23.788.000 23.566.000 16.213.000 13.095.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.321.000 5.454.000 1.721.000 1.699.000 3.332.000
Sum langsiktig gjeld 3.111.000 3.811.000 4.112.000 10.622.000 13.060.000
Leverandørgjeld 38.000 178.000 54.000 8.000 8.000
Betalbar skatt 3.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 320.000 342.000 426.000 144.000 145.000
Utbytte -400.000 0 -1.577.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.282.000 354.000 449.000 316.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 11.964.000 6.328.000 2.650.000 2.168.000 3.610.000
Sum gjeld og egenkapital 42.725.000 33.926.000 30.328.000 29.003.000 29.765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.679.000 3.345.000 5.390.000 4.515.000 5.774.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.5 3 3.1 2.6
Likviditetsgrad 2 0.7 1.5 3 3.1 2.6
Soliditet 64.7 70.1 77.7 55.9 44.0
Resultatgrad -57.3 3.8 12.2 12.2 -3.3
Rentedekningsgrad -0.3 1.3 3.2 8.7 2.0
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 28.3 1.1 10.3 14.1 26.8
Signatur
11.04.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex