Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Consolidated Company As
Juridisk navn:  Consolidated Company As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernhusrenen 45 Kvernhusrenen 45 Fax:
5208 Os 5208 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 821313732
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/29/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 92.000
Resultat: 77.000
Egenkapital: 84.000
Regnskap for  Consolidated Company As
Resultat 2019
Driftsinntekter 92.000
Driftskostnader -15.000
Driftsresultat 77.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 77.000
Skattekostnad -17.000
Årsresultat 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 111.000
Sum eiendeler 111.000
Sum opptjent egenkapital 54.000
Sum egenkapital 84.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 92.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -15.000
Driftskostnader -15.000
Driftsresultat 77.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 31.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 80.000
Sum omløpsmidler 111.000
Sum eiendeler 111.000
Sum opptjent egenkapital 54.000
Sum egenkapital 84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000
Likviditetsgrad 1 4.3
Likviditetsgrad 2 4.3
Soliditet 76.4
Resultatgrad 83.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 7
Signatur
30.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex