Consortium Enterprises (Jersey) Limited
Juridisk navn:  Consortium Enterprises (Jersey) Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
C/O Austevoll Seafood Asa Alfabygget C/O Austevoll Seafood Asa Alfabygget Fax: 56181003
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 988093424
Aksjekapital: 58.000 NOK
Etableringsdato: 4/12/2005
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Auss Shared Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
44.87%
Egenkapital  
  
-19.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008 2007 2006
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -2.215.000 -4.018.000 -2.845.000 -9.000
Egenkapital: 39.037.000 48.696.000 40.715.000 47.778.000
Regnskap for  Consortium Enterprises (Jersey) Limited
Resultat 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -58.000 -9.000 -69.000 -9.000
Driftsresultat -58.000 -9.000 -69.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.157.000 -4.009.000 -2.777.000 0
Finans -2.157.000 -4.009.000 -2.777.000 0
Resultat før skatt -2.215.000 -4.018.000 -2.845.000 -9.000
Skattekostnad 620.000 1.125.000 818.000 0
Årsresultat -1.595.000 -2.893.000 -2.026.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.126.000 123.880.000 94.985.000 109.392.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.657.000 1.000
Sum eiendeler 103.127.000 123.881.000 96.642.000 109.393.000
Sum opptjent egenkapital 38.979.000 48.626.000 40.661.000
Sum egenkapital 39.037.000 48.696.000 40.715.000 47.778.000
Sum langsiktig gjeld 63.999.000 75.046.000 55.839.000 61.526.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 138.000 88.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 103.126.000 123.880.000 96.642.000 109.393.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -9.000 -69.000 -9.000
Driftskostnader -58.000 -9.000 -69.000 -9.000
Driftsresultat -58.000 -9.000 -69.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.157.000 -4.009.000 -2.777.000 0
Finans -2.157.000 -4.009.000 -2.777.000 0
Konsernbidrag 0 0 1.192.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.595.000 -2.893.000 -2.026.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.100.000 1.480.000 355.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 101.025.000 122.400.000 94.630.000
Sum anleggsmidler 103.126.000 123.880.000 94.985.000 109.392.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.656.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.657.000 1.000
Sum eiendeler 103.127.000 123.881.000 96.642.000 109.393.000
Sum opptjent egenkapital 38.979.000 48.626.000 40.661.000
Sum egenkapital 39.037.000 48.696.000 40.715.000 47.778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 11.000 0
Sum langsiktig gjeld 63.999.000 75.046.000 55.839.000 61.526.000
Leverandørgjeld 75.000 124.000 77.000 89.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 14.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 138.000 88.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 103.126.000 123.880.000 96.642.000 109.393.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -89.000 -137.000 1.569.000 -88.000
Likviditetsgrad 1 0.0 0.0 18.8 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 18.9 0.1
Soliditet 37.9 39.3 42.1 43.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.0 0.0 0.0
Gjeldsgrad 1.6 1.5 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet -0.1 0.0 -0.1 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex