Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Constructor Norge AS
Juridisk navn:  Constructor Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67112600
Østensjøveien 27 Østensjøveien 27 Fax: 67112601
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974396904
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/28/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.22%
Resultat  
  
407.36%
Egenkapital  
  
1.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 89.757.000 120.021.000 124.534.000 92.776.000 104.480.000
Resultat: 919.000 -299.000 1.921.000 4.372.000 2.839.000
Egenkapital: 34.566.000 34.079.000 34.294.000 85.596.000 82.901.000
Regnskap for  Constructor Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 89.757.000 120.021.000 124.534.000 92.776.000 104.480.000
Driftskostnader -88.775.000 -119.493.000 -123.185.000 -90.807.000 -104.227.000
Driftsresultat 982.000 528.000 1.349.000 1.970.000 253.000
Finansinntekter 3.837.000 7.626.000 6.799.000 2.679.000 5.451.000
Finanskostnader -3.900.000 -8.453.000 -6.227.000 -276.000 -2.865.000
Finans -63.000 -827.000 572.000 2.403.000 2.586.000
Resultat før skatt 919.000 -299.000 1.921.000 4.372.000 2.839.000
Skattekostnad -436.000 -165.000 -722.000 -1.692.000 -773.000
Årsresultat 483.000 -465.000 1.199.000 2.680.000 2.066.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.769.000 13.272.000 14.909.000 46.444.000 54.625.000
Sum omløpsmidler 36.133.000 36.499.000 34.117.000 48.407.000 41.528.000
Sum eiendeler 48.902.000 49.771.000 49.026.000 94.851.000 96.153.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 34.566.000 34.079.000 34.294.000 85.596.000 82.901.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 78.000
Sum kortsiktig gjeld 14.336.000 15.693.000 14.732.000 9.256.000 13.174.000
Sum gjeld og egenkapital 48.902.000 49.772.000 49.026.000 94.852.000 96.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.757.000 120.021.000 124.534.000 92.776.000 104.480.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 89.757.000 120.021.000 124.534.000 92.776.000 104.480.000
Varekostnad -63.569.000 -90.470.000 -91.242.000 -60.665.000 -70.658.000
Lønninger -12.451.000 -15.035.000 -16.297.000 -15.020.000 -16.192.000
Avskrivning -52.000 -56.000 -59.000 -62.000 -159.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.703.000 -13.932.000 -15.587.000 -15.060.000 -17.218.000
Driftskostnader -88.775.000 -119.493.000 -123.185.000 -90.807.000 -104.227.000
Driftsresultat 982.000 528.000 1.349.000 1.970.000 253.000
Finansinntekter 3.837.000 7.626.000 6.799.000 2.679.000 5.451.000
Finanskostnader -3.900.000 -8.453.000 -6.227.000 -276.000 -2.865.000
Finans -63.000 -827.000 572.000 2.403.000 2.586.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 483.000 -465.000 1.199.000 2.680.000 2.066.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.946.000 5.382.000 5.622.000 6.344.000 8.036.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 52.000 108.000 167.000 229.000
Sum varige driftsmidler 0 52.000 108.000 167.000 229.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.823.000 7.838.000 9.179.000 39.933.000 46.361.000
Sum anleggsmidler 12.769.000 13.272.000 14.909.000 46.444.000 54.625.000
Varebeholdning 1.165.000 1.195.000 1.364.000 1.346.000 1.107.000
Kundefordringer 14.785.000 17.559.000 23.726.000 15.608.000 20.608.000
Andre fordringer 1.001.000 636.000 550.000 3.289.000 457.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.348.000 16.544.000 8.477.000 28.164.000 19.356.000
Sum omløpsmidler 36.133.000 36.499.000 34.117.000 48.407.000 41.528.000
Sum eiendeler 48.902.000 49.771.000 49.026.000 94.851.000 96.153.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 34.566.000 34.079.000 34.294.000 85.596.000 82.901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 78.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.834.000 3.073.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 78.000
Leverandørgjeld 0 0 7.644.000 6.131.000 8.412.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.876.000 6.151.000 1.082.000 1.603.000 2.872.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.626.000 6.468.000 6.005.000 1.522.000 1.890.000
Sum kortsiktig gjeld 14.336.000 15.693.000 14.732.000 9.256.000 13.174.000
Sum gjeld og egenkapital 48.902.000 49.772.000 49.026.000 94.852.000 96.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.797.000 20.806.000 19.385.000 39.151.000 28.354.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.3 2.3 5.2 3.2
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.2 5.1 3.1
Soliditet 70.7 68.5 7 90.2 86.2
Resultatgrad 1.1 0.4 1.1 2.1 0.2
Rentedekningsgrad 0.3 0.1 0.2 16.8 2.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.4 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 9.9 16.4 16.6 4.9 5.9
Signatur
13.11.2018
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex