Consult Data Bergen AS
Juridisk navn:  Consult Data Bergen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55941309
Dalemarka 132A Nipedalen 123 Fax:
5918 Frekhaug 5164 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 964521638
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
481.82%
Egenkapital  
  
60.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Resultat: 64.000 11.000 11.000 19.000 16.000
Egenkapital: 173.000 108.000 98.000 87.000 68.000
Regnskap for  Consult Data Bergen AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Driftskostnader -11.000 -65.000 -64.000 -56.000 -59.000
Driftsresultat 64.000 10.000 11.000 19.000 16.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Resultat før skatt 64.000 11.000 11.000 19.000 16.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 64.000 11.000 11.000 19.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 158.000 94.000 84.000 73.000 54.000
Sum eiendeler 173.000 109.000 99.000 88.000 69.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -92.000 -102.000 -113.000 -132.000
Sum egenkapital 173.000 108.000 98.000 87.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 109.000 99.000 88.000 69.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -65.000 -64.000 -56.000 -59.000
Driftskostnader -11.000 -65.000 -64.000 -56.000 -59.000
Driftsresultat 64.000 10.000 11.000 19.000 16.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 64.000 11.000 11.000 19.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 5.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 156.000 87.000 80.000 69.000 50.000
Sum omløpsmidler 158.000 94.000 84.000 73.000 54.000
Sum eiendeler 173.000 109.000 99.000 88.000 69.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -92.000 -102.000 -113.000 -132.000
Sum egenkapital 173.000 108.000 98.000 87.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 109.000 99.000 88.000 69.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 157.000 93.000 83.000 72.000 53.000
Likviditetsgrad 1 158.0 94.0 84.0 7 5
Likviditetsgrad 2 158.0 94.0 84.0 7 5
Soliditet 99.4 99.1 99.0 98.9 98.6
Resultatgrad 85.3 13.3 14.7 25.3 21.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 36.8 9.2 11.1 21.6 23.2
Signatur
27.12.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
27.12.2021
Prokura hver for seg
Holba Knut
Prokura hver for seg
Rygg Arne
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex