Consulted As
Juridisk navn:  Consulted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Lars André Møen Bolignummer H0303 Breigata 12 c/o Lars André Møen Bolignummer H0303 Breigata 12 Fax:
0187 Oslo 187 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 929418018
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/7/2022 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret Voss As
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 541.000
Resultat: 260.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Consulted As
Resultat 2022
Driftsinntekter 541.000
Driftskostnader -281.000
Driftsresultat 260.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 260.000
Skattekostnad -39.000
Årsresultat 221.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000
Sum omløpsmidler 542.000
Sum eiendeler 580.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 547.000
Sum gjeld og egenkapital 579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 541.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 541.000
Varekostnad
Lønninger -265.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -16.000
Driftskostnader -281.000
Driftsresultat 260.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag -62.000
Utbytte -154.000
Årsresultat 221.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 38.000
Sum varige driftsmidler 38.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 38.000
Varebeholdning
Kundefordringer 226.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 316.000
Sum omløpsmidler 542.000
Sum eiendeler 580.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 154.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Leverandørgjeld 59.000
Betalbar skatt 19.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000
Utbytte -154.000
Annen kortsiktig gjeld 170.000
Sum kortsiktig gjeld 547.000
Sum gjeld og egenkapital 579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0
Soliditet 5.2
Resultatgrad 48.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 18.3
Total kapitalrentabilitet 44.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex