Consulting Network Norway AS
Juridisk navn:  Consulting Network Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23131150
Waldemars Hage 3 Waldemars Hage 3 Fax:
0175 Oslo 175 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991668071
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/31/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Agder AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.51%
Resultat  
  
-82.98%
Egenkapital  
  
3.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.626.000 2.587.000 3.027.000 2.839.000 6.570.000
Resultat: 8.000 47.000 67.000 150.000 73.000
Egenkapital: 181.000 175.000 139.000 101.000 484.000
Regnskap for  Consulting Network Norway AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.626.000 2.587.000 3.027.000 2.839.000 6.570.000
Driftskostnader -2.619.000 -2.541.000 -2.962.000 -2.697.000 -6.510.000
Driftsresultat 7.000 47.000 65.000 142.000 60.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 8.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 8.000 13.000
Resultat før skatt 8.000 47.000 67.000 150.000 73.000
Skattekostnad -2.000 -11.000 -29.000 -29.000 -5.000
Årsresultat 6.000 36.000 38.000 121.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 767.000 719.000 437.000 984.000 1.379.000
Sum eiendeler 767.000 719.000 437.000 984.000 1.379.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 74.000 38.000 0 383.000
Sum egenkapital 181.000 175.000 139.000 101.000 484.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 587.000 544.000 298.000 883.000 895.000
Sum gjeld og egenkapital 768.000 719.000 437.000 984.000 1.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.626.000 2.587.000 3.027.000 2.839.000 6.570.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.626.000 2.587.000 3.027.000 2.839.000 6.570.000
Varekostnad 0 -2.464.000 -2.888.000 -2.663.000 -6.448.000
Lønninger 0 -4.000 -1.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -73.000 -73.000 -34.000 -62.000
Driftskostnader -2.619.000 -2.541.000 -2.962.000 -2.697.000 -6.510.000
Driftsresultat 7.000 47.000 65.000 142.000 60.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 8.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 8.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 36.000 38.000 121.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 244.000 578.000 363.000 424.000 896.000
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 523.000 141.000 74.000 560.000 483.000
Sum omløpsmidler 767.000 719.000 437.000 984.000 1.379.000
Sum eiendeler 767.000 719.000 437.000 984.000 1.379.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 74.000 38.000 0 383.000
Sum egenkapital 181.000 175.000 139.000 101.000 484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 534.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 584.000 517.000 273.000 333.000 772.000
Betalbar skatt 2.000 11.000 17.000 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 16.000 8.000 16.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 18.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 544.000 298.000 883.000 895.000
Sum gjeld og egenkapital 768.000 719.000 437.000 984.000 1.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 180.000 175.000 139.000 101.000 484.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.5 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.5 1.2 1.6
Soliditet 23.6 24.3 31.8 10.3 35.1
Resultatgrad 0.3 1.8 2.1 5.0 0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.2 3.1 2.1 8.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 1 6.7 15.3 15.2 5.3
Signatur
12.12.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex