Containerservice AS
Juridisk navn:  Containerservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55520510
Nils Langhelles Vei 52 Nils Langhelles Vei 52 Fax: 55520511
5148 Fyllingsdalen 5148 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 981174151
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/15/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Søreide Revisjon AS
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.58%
Resultat  
  
506.65%
Egenkapital  
  
76.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.669.000 12.472.000 11.389.000 12.240.000 9.902.000
Resultat: 1.590.000 -391.000 413.000 1.966.000 756.000
Egenkapital: 2.678.000 1.519.000 1.824.000 3.616.000 3.688.000
Regnskap for  Containerservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.669.000 12.472.000 11.389.000 12.240.000 9.902.000
Driftskostnader -10.839.000 -12.674.000 -10.777.000 -10.041.000 -8.854.000
Driftsresultat 1.830.000 -202.000 611.000 2.200.000 1.049.000
Finansinntekter 10.000 41.000 34.000 17.000 18.000
Finanskostnader -250.000 -229.000 -233.000 -251.000 -312.000
Finans -240.000 -188.000 -199.000 -234.000 -294.000
Resultat før skatt 1.590.000 -391.000 413.000 1.966.000 756.000
Skattekostnad -431.000 85.000 -172.000 -538.000 -204.000
Årsresultat 1.159.000 -305.000 240.000 1.428.000 552.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.743.000 9.803.000 10.002.000 7.805.000 7.484.000
Sum omløpsmidler 1.635.000 2.077.000 1.339.000 2.726.000 2.936.000
Sum eiendeler 11.378.000 11.880.000 11.341.000 10.531.000 10.420.000
Sum opptjent egenkapital 2.578.000 1.419.000 1.724.000 3.516.000 3.588.000
Sum egenkapital 2.678.000 1.519.000 1.824.000 3.616.000 3.688.000
Sum langsiktig gjeld 3.891.000 4.732.000 4.572.000 3.656.000 3.710.000
Sum kortsiktig gjeld 4.808.000 5.629.000 4.945.000 3.259.000 3.022.000
Sum gjeld og egenkapital 11.377.000 11.880.000 11.341.000 10.531.000 10.420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.469.000 12.016.000 11.389.000 12.240.000 9.902.000
Andre inntekter 200.000 456.000 0 0 0
Driftsinntekter 12.669.000 12.472.000 11.389.000 12.240.000 9.902.000
Varekostnad -2.601.000 -2.862.000 -2.633.000 -3.228.000 -2.544.000
Lønninger -4.531.000 -6.147.000 -4.615.000 -3.695.000 -3.379.000
Avskrivning -402.000 -329.000 -359.000 -418.000 -297.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.305.000 -3.336.000 -3.170.000 -2.700.000 -2.634.000
Driftskostnader -10.839.000 -12.674.000 -10.777.000 -10.041.000 -8.854.000
Driftsresultat 1.830.000 -202.000 611.000 2.200.000 1.049.000
Finansinntekter 10.000 41.000 34.000 17.000 18.000
Finanskostnader -250.000 -229.000 -233.000 -251.000 -312.000
Finans -240.000 -188.000 -199.000 -234.000 -294.000
Konsernbidrag 0 0 -32.000 0 -359.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 1.159.000 -305.000 240.000 1.428.000 552.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 78.000 187.000 102.000 92.000 91.000
Fast eiendom 8.918.000 8.908.000 8.984.000 6.637.000 6.460.000
Maskiner anlegg 95.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 567.000 525.000 778.000 952.000 430.000
Sum varige driftsmidler 9.580.000 9.433.000 9.762.000 7.589.000 6.890.000
Sum finansielle anleggsmidler 85.000 183.000 138.000 124.000 503.000
Sum anleggsmidler 9.743.000 9.803.000 10.002.000 7.805.000 7.484.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 350.000 798.000 672.000 1.043.000 523.000
Andre fordringer 1.119.000 479.000 454.000 1.220.000 2.232.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 165.000 800.000 213.000 463.000 181.000
Sum omløpsmidler 1.635.000 2.077.000 1.339.000 2.726.000 2.936.000
Sum eiendeler 11.378.000 11.880.000 11.341.000 10.531.000 10.420.000
Sum opptjent egenkapital 2.578.000 1.419.000 1.724.000 3.516.000 3.588.000
Sum egenkapital 2.678.000 1.519.000 1.824.000 3.616.000 3.688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.891.000 4.732.000 4.572.000 3.656.000 3.710.000
Leverandørgjeld 500.000 416.000 510.000 503.000 392.000
Betalbar skatt 322.000 0 87.000 539.000 115.000
Skyldig offentlige avgifter 564.000 1.504.000 624.000 554.000 394.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.423.000 3.709.000 1.725.000 164.000 622.000
Sum kortsiktig gjeld 4.808.000 5.629.000 4.945.000 3.259.000 3.022.000
Sum gjeld og egenkapital 11.377.000 11.880.000 11.341.000 10.531.000 10.420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.173.000 -3.552.000 -3.606.000 -533.000 -86.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.3 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.3 0.9 1.0
Soliditet 23.5 12.8 16.1 34.3 35.4
Resultatgrad 14.4 -1.6 5.4 18.0 10.6
Rentedekningsgrad 7.3 -0.9 2.6 8.8 3.4
Gjeldsgrad 3.2 6.8 5.2 1.9 1.8
Total kapitalrentabilitet 16.2 -1.4 5.7 21.1 10.2
Signatur
05.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex