Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Contrace AS
Juridisk navn:  Contrace AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94795150
Postboks 35 Sandvikveien 2 Fax: 78944701
9951 Vardø 9950 Vardø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Vardø
Org.nr: 984992211
Aksjekapital: 3.101.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bhr Finans & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
18316.67%
Egenkapital  
  
5200.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 51.000 0 0 0 0
Resultat: 6.558.000 -36.000 -232.000 -91.000 -57.000
Egenkapital: 6.529.000 -128.000 -91.000 140.000 97.000
Regnskap for  Contrace AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 51.000 0 0 0 0
Driftskostnader 6.465.000 -36.000 -232.000 -92.000 -60.000
Driftsresultat 6.516.000 -36.000 -232.000 -92.000 -60.000
Finansinntekter 53.000 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -12.000 0 0 0 0
Finans 41.000 0 0 1.000 3.000
Resultat før skatt 6.558.000 -36.000 -232.000 -91.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 0 0 120.000
Årsresultat 6.558.000 -36.000 -232.000 -91.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.646.000 196.000 196.000 212.000 212.000
Sum omløpsmidler 4.718.000 2.000 13.000 18.000 623.000
Sum eiendeler 15.364.000 198.000 209.000 230.000 835.000
Sum opptjent egenkapital 2.471.000 -4.087.000 -4.051.000 -3.819.000 -3.861.000
Sum egenkapital 6.529.000 -128.000 -91.000 140.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 7.624.000 202.000 202.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.211.000 124.000 99.000 91.000 738.000
Sum gjeld og egenkapital 15.364.000 198.000 209.000 230.000 835.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 51.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -333.000 0 0 0 0
Nedskrivning 7.128.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -36.000 -232.000 -92.000 -60.000
Driftskostnader 6.465.000 -36.000 -232.000 -92.000 -60.000
Driftsresultat 6.516.000 -36.000 -232.000 -92.000 -60.000
Finansinntekter 53.000 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -12.000 0 0 0 0
Finans 41.000 0 0 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.558.000 -36.000 -232.000 -91.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.623.000 212.000 212.000 212.000 212.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.858.000 -16.000 -16.000 0 0
Sum varige driftsmidler 10.481.000 196.000 196.000 212.000 212.000
Sum finansielle anleggsmidler 165.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.646.000 196.000 196.000 212.000 212.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 972.000 1.000 9.000 17.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.745.000 2.000 4.000 1.000 155.000
Sum omløpsmidler 4.718.000 2.000 13.000 18.000 623.000
Sum eiendeler 15.364.000 198.000 209.000 230.000 835.000
Sum opptjent egenkapital 2.471.000 -4.087.000 -4.051.000 -3.819.000 -3.861.000
Sum egenkapital 6.529.000 -128.000 -91.000 140.000 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 738.000
Sum langsiktig gjeld 7.624.000 202.000 202.000 0 0
Leverandørgjeld 1.149.000 124.000 99.000 91.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.211.000 124.000 99.000 91.000 738.000
Sum gjeld og egenkapital 15.364.000 198.000 209.000 230.000 835.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.507.000 -122.000 -86.000 -73.000 -115.000
Likviditetsgrad 1 3.9 0 0.1 0.2 0.8
Likviditetsgrad 2 3.9 0 0.1 0.2 0.9
Soliditet 42.5 -64.6 -43.3 60.6 11.6
Resultatgrad 12776.5
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 1.4 -2.5 -3.3 0.7 7.6
Total kapitalrentabilitet 42.8 -18.2 -110.5 -39.4 -6.8
Signatur
02.10.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Forbehold om usikkerhet vedrørende fortsatt drift
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Forbehold om usikkerhet vedrørende fortsatt drift
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex