Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Conus Invest AS
Juridisk navn:  Conus Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67829470
Bjerkealleen 33B Bjerkealleen 33B Fax:
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990029970
Aksjekapital: 101.044 NOK
Etableringsdato: 4/3/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-29.69%
Egenkapital  
  
-1.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 322.000 458.000 671.000 628.000 22.564.000
Egenkapital: 24.308.000 24.687.000 25.140.000 26.529.000 27.192.000
Regnskap for  Conus Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -361.000 -292.000 -248.000 -286.000 -29.000
Driftsresultat -361.000 -292.000 -248.000 -286.000 -29.000
Finansinntekter 712.000 834.000 929.000 1.475.000 24.076.000
Finanskostnader -29.000 -84.000 -10.000 -560.000 -1.483.000
Finans 683.000 750.000 919.000 915.000 22.593.000
Resultat før skatt 322.000 458.000 671.000 628.000 22.564.000
Skattekostnad -51.000 -10.000 -61.000 -91.000 224.000
Årsresultat 271.000 448.000 610.000 537.000 22.788.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.724.000 3.814.000 3.442.000 3.436.000 33.937.000
Sum omløpsmidler 20.834.000 20.873.000 21.702.000 23.093.000 235.000
Sum eiendeler 24.558.000 24.687.000 25.144.000 26.529.000 34.172.000
Sum opptjent egenkapital 23.366.000 23.745.000 24.197.000 25.587.000 26.249.000
Sum egenkapital 24.308.000 24.687.000 25.140.000 26.529.000 27.192.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.901.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 0 5.000 0 79.000
Sum gjeld og egenkapital 24.558.000 24.687.000 25.144.000 26.529.000 34.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -361.000 -292.000 -248.000 -286.000 -29.000
Driftskostnader -361.000 -292.000 -248.000 -286.000 -29.000
Driftsresultat -361.000 -292.000 -248.000 -286.000 -29.000
Finansinntekter 712.000 834.000 929.000 1.475.000 24.076.000
Finanskostnader -29.000 -84.000 -10.000 -560.000 -1.483.000
Finans 683.000 750.000 919.000 915.000 22.593.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000
Årsresultat 271.000 448.000 610.000 537.000 22.788.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 426.000 123.000 184.000 275.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000
Sum varige driftsmidler 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.491.000 3.217.000 3.148.000 3.081.000 33.491.000
Sum anleggsmidler 3.724.000 3.814.000 3.442.000 3.436.000 33.937.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 98.000 0 109.000 0 0
Sum investeringer 20.001.000 15.901.000 17.888.000 19.099.000 0
Kasse, bank 736.000 4.972.000 3.705.000 3.994.000 235.000
Sum omløpsmidler 20.834.000 20.873.000 21.702.000 23.093.000 235.000
Sum eiendeler 24.558.000 24.687.000 25.144.000 26.529.000 34.172.000
Sum opptjent egenkapital 23.366.000 23.745.000 24.197.000 25.587.000 26.249.000
Sum egenkapital 24.308.000 24.687.000 25.140.000 26.529.000 27.192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.901.000
Leverandørgjeld 0 0 5.000 0 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 51.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 250.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 250.000 0 5.000 0 79.000
Sum gjeld og egenkapital 24.558.000 24.687.000 25.144.000 26.529.000 34.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.584.000 20.873.000 21.697.000 23.093.000 156.000
Likviditetsgrad 1 83.3 4340.4 3.0
Likviditetsgrad 2 83.3 0 4340.4 0 3.0
Soliditet 9 1 1 1 79.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -12.4 -3.5 -24.8 -0.5 16.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.4 2.2 2.7 4.5 70.4
Signatur
01.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex