Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Convex Innovations AS
Juridisk navn:  Convex Innovations AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40419913
Elgefaret 63 Elgefaret 63 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 990516081
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
29.17%
Egenkapital  
  
-45.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 428.000 0 0
Resultat: -629.000 -888.000 2.084.000 -2.323.000 1.804.000
Egenkapital: 757.000 1.386.000 2.274.000 268.000 2.590.000
Regnskap for  Convex Innovations AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 428.000 0 0
Driftskostnader -84.000 -30.000 -30.000 -25.000 -25.000
Driftsresultat -84.000 -30.000 399.000 -25.000 -25.000
Finansinntekter -535.000 -848.000 1.724.000 -2.262.000 1.829.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -40.000 -36.000 0
Finans -545.000 -859.000 1.684.000 -2.298.000 1.829.000
Resultat før skatt -629.000 -888.000 2.084.000 -2.323.000 1.804.000
Skattekostnad 0 0 -77.000 0 0
Årsresultat -629.000 -888.000 2.007.000 -2.323.000 1.804.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.010.000 3.650.000 2.462.000 1.862.000 2.599.000
Sum eiendeler 3.010.000 3.650.000 2.462.000 1.862.000 2.599.000
Sum opptjent egenkapital 657.000 1.286.000 2.174.000 168.000 2.490.000
Sum egenkapital 757.000 1.386.000 2.274.000 268.000 2.590.000
Sum langsiktig gjeld 2.250.000 2.259.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 5.000 187.000 1.594.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 3.011.000 3.650.000 2.461.000 1.862.000 2.599.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 428.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 428.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -30.000 -30.000 -25.000 -25.000
Driftskostnader -84.000 -30.000 -30.000 -25.000 -25.000
Driftsresultat -84.000 -30.000 399.000 -25.000 -25.000
Finansinntekter -535.000 -848.000 1.724.000 -2.262.000 1.829.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -40.000 -36.000 0
Finans -545.000 -859.000 1.684.000 -2.298.000 1.829.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -629.000 -888.000 2.007.000 -2.323.000 1.804.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 19.000 6.000 0 0 0
Sum investeringer 2.085.000 3.480.000 1.719.000 1.668.000 2.377.000
Kasse, bank 906.000 164.000 743.000 194.000 222.000
Sum omløpsmidler 3.010.000 3.650.000 2.462.000 1.862.000 2.599.000
Sum eiendeler 3.010.000 3.650.000 2.462.000 1.862.000 2.599.000
Sum opptjent egenkapital 657.000 1.286.000 2.174.000 168.000 2.490.000
Sum egenkapital 757.000 1.386.000 2.274.000 268.000 2.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.250.000 2.259.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 5.000 0 4.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 77.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 103.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000 1.590.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 5.000 187.000 1.594.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 3.011.000 3.650.000 2.461.000 1.862.000 2.599.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.006.000 3.645.000 2.275.000 268.000 2.590.000
Likviditetsgrad 1 752.5 7 13.2 1.2 288.8
Likviditetsgrad 2 752.5 7 13.2 1.2 288.8
Soliditet 25.1 3 92.4 14.4 99.7
Resultatgrad 93.2
Rentedekningsgrad -8.4 -2.7 53.1 -63.5
Gjeldsgrad 3 1.6 0.1 5.9 0.0
Total kapitalrentabilitet -20.6 -24.1 86.3 -122.8 69.4
Signatur
28.01.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex