Coolangatta Holding As
Juridisk navn:  Coolangatta Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Prost Holsviks Vei 21B Prost Holsviks Vei 21B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 915550703
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nitschke Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-42.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -6.000 -6.000 -9.000
Egenkapital: 8.000 14.000 21.000
Regnskap for  Coolangatta Holding As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -9.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -6.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sum omløpsmidler 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 1.530.000 1.530.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -16.000 -9.000
Sum egenkapital 8.000 14.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 16.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.530.000 1.530.000 1.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -9.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -9.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sum anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 30.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 1.530.000 1.530.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -16.000 -9.000
Sum egenkapital 8.000 14.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 16.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 16.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.530.000 1.530.000 1.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 14.000 21.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.9 3.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.9 3.4
Soliditet 0.5 0.9 1.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 190.3 108.3 71.9
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.4 -0.6
Signatur
27.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex