Cornea AS
Juridisk navn:  Cornea AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55210526
Øvre Kalfarlien 14 Øvre Kalfarlien 14 Fax: 55210501
5022 Bergen 5022 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 861021882
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.07%
Egenkapital  
  
-81.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 3.989.000 3.689.000 3.966.000 3.638.000
Resultat: -2.000 2.956.000 1.724.000 1.970.000 1.234.000
Egenkapital: 409.000 2.192.000 4.658.000 4.273.000 3.727.000
Regnskap for  Cornea AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 3.989.000 3.689.000 3.966.000 3.638.000
Driftskostnader -103.000 -2.138.000 -2.260.000 -2.249.000 -2.499.000
Driftsresultat -103.000 1.851.000 1.428.000 1.716.000 1.140.000
Finansinntekter 102.000 1.119.000 295.000 269.000 95.000
Finanskostnader 0 -14.000 0 -15.000 0
Finans 102.000 1.105.000 295.000 254.000 95.000
Resultat før skatt -2.000 2.956.000 1.724.000 1.970.000 1.234.000
Skattekostnad 19.000 -421.000 -340.000 -423.000 -286.000
Årsresultat 17.000 2.534.000 1.384.000 1.547.000 948.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 403.000 358.000 1.200.000 1.663.000 2.113.000
Sum omløpsmidler 2.159.000 3.847.000 5.495.000 4.739.000 3.774.000
Sum eiendeler 2.562.000 4.205.000 6.695.000 6.402.000 5.887.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 2.092.000 4.558.000 4.173.000 3.627.000
Sum egenkapital 409.000 2.192.000 4.658.000 4.273.000 3.727.000
Sum langsiktig gjeld 162.000 200.000 203.000 265.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 1.991.000 1.813.000 1.834.000 1.863.000 1.815.000
Sum gjeld og egenkapital 2.562.000 4.205.000 6.695.000 6.401.000 5.887.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 3.739.000 3.689.000 3.966.000 3.638.000
Andre inntekter 0 250.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 3.989.000 3.689.000 3.966.000 3.638.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -39.000 -907.000 -1.040.000 -1.045.000 -1.338.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -1.231.000 -1.220.000 -1.204.000 -1.161.000
Driftskostnader -103.000 -2.138.000 -2.260.000 -2.249.000 -2.499.000
Driftsresultat -103.000 1.851.000 1.428.000 1.716.000 1.140.000
Finansinntekter 102.000 1.119.000 295.000 269.000 95.000
Finanskostnader 0 -14.000 0 -15.000 0
Finans 102.000 1.105.000 295.000 254.000 95.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.800.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 17.000 2.534.000 1.384.000 1.547.000 948.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 46.000 46.000 46.000 46.000
Sum varige driftsmidler 0 46.000 46.000 46.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 403.000 311.000 1.154.000 1.617.000 2.066.000
Sum anleggsmidler 403.000 358.000 1.200.000 1.663.000 2.113.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 25.000 13.000 13.000 13.000
Andre fordringer 0 2.000 2.000 2.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.159.000 3.821.000 5.480.000 4.724.000 3.757.000
Sum omløpsmidler 2.159.000 3.847.000 5.495.000 4.739.000 3.774.000
Sum eiendeler 2.562.000 4.205.000 6.695.000 6.402.000 5.887.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 2.092.000 4.558.000 4.173.000 3.627.000
Sum egenkapital 409.000 2.192.000 4.658.000 4.273.000 3.727.000
Sum avsetninger til forpliktelser 162.000 200.000 203.000 265.000 345.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 162.000 200.000 203.000 265.000 345.000
Leverandørgjeld 0 1.000 57.000 0 9.000
Betalbar skatt 18.000 425.000 401.000 503.000 407.000
Skyldig offentlige avgifter -2.000 69.000 91.000 85.000 106.000
Utbytte -1.800.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 174.000 318.000 284.000 275.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 1.991.000 1.813.000 1.834.000 1.863.000 1.815.000
Sum gjeld og egenkapital 2.562.000 4.205.000 6.695.000 6.401.000 5.887.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 168.000 2.034.000 3.661.000 2.876.000 1.959.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.1 3 2.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.1 2.1 3 2.5 2.1
Soliditet 1 52.1 69.6 66.8 63.3
Resultatgrad 46.4 38.7 43.3 31.3
Rentedekningsgrad 132.2 114.4
Gjeldsgrad 5.3 0.9 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 70.6 25.7 3 21.0
Signatur
09.07.2020
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex