Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Corundum As
Juridisk navn:  Corundum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Linneaveien 64 Linneaveien 64 Fax:
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Buskerud Nedre Eiker
Org.nr: 998774837
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/8/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
464.55%
Egenkapital  
  
117.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.242.000 220.000 55.000 -10.000 70.000
Egenkapital: 504.000 232.000 62.000 68.000 78.000
Regnskap for  Corundum As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000
Finansinntekter 1.248.000 225.000 60.000 0 75.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.248.000 225.000 60.000 0 75.000
Resultat før skatt 1.242.000 220.000 55.000 -10.000 70.000
Skattekostnad -1.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.241.000 220.000 55.000 -10.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Sum omløpsmidler 1.417.000 220.000 60.000 16.000 169.000
Sum eiendeler 1.479.000 282.000 122.000 78.000 231.000
Sum opptjent egenkapital 484.000 212.000 42.000 48.000 58.000
Sum egenkapital 504.000 232.000 62.000 68.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 976.000 50.000 60.000 10.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 1.480.000 282.000 122.000 78.000 232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000
Driftskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000
Finansinntekter 1.248.000 225.000 60.000 0 75.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.248.000 225.000 60.000 0 75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -970.000 -50.000 -60.000 0 -154.000
Årsresultat 1.241.000 220.000 55.000 -10.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Sum anleggsmidler 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 970.000 15.000 55.000 0 154.000
Sum investeringer 347.000 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 205.000 5.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 1.417.000 220.000 60.000 16.000 169.000
Sum eiendeler 1.479.000 282.000 122.000 78.000 231.000
Sum opptjent egenkapital 484.000 212.000 42.000 48.000 58.000
Sum egenkapital 504.000 232.000 62.000 68.000 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -970.000 -50.000 -60.000 0 -154.000
Annen kortsiktig gjeld 975.000 50.000 60.000 10.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 976.000 50.000 60.000 10.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 1.480.000 282.000 122.000 78.000 232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 441.000 170.000 0 6.000 15.000
Likviditetsgrad 1 1.5 4.4 1 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 4.4 1 1.7 1.1
Soliditet 34.1 82.3 50.8 87.2 33.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9 0.2 1 0.1 2.0
Total kapitalrentabilitet 83.9 7 45.1 -12.8 30.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex