Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Craft Products Ltd AS
Juridisk navn:  Craft Products Ltd AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70194940
Sundevegen Sundevegen Fax: 70194941
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 981532910
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
382.76%
Egenkapital  
  
1.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.000 0 14.000 4.000 0
Resultat: 246.000 -87.000 610.000 348.000 113.000
Egenkapital: 3.942.000 3.897.000 3.984.000 3.574.000 3.326.000
Regnskap for  Craft Products Ltd AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.000 0 14.000 4.000 0
Driftskostnader -120.000 -145.000 -135.000 -188.000 -157.000
Driftsresultat -111.000 -145.000 -121.000 -184.000 -157.000
Finansinntekter 356.000 129.000 731.000 533.000 273.000
Finanskostnader 0 -72.000 -1.000 -2.000 -3.000
Finans 356.000 57.000 730.000 531.000 270.000
Resultat før skatt 246.000 -87.000 610.000 348.000 113.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 246.000 -87.000 610.000 348.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.580.000 1.491.000 1.225.000 950.000 875.000
Sum omløpsmidler 2.567.000 2.472.000 2.968.000 2.726.000 2.451.000
Sum eiendeler 4.147.000 3.963.000 4.193.000 3.676.000 3.326.000
Sum opptjent egenkapital 3.842.000 3.797.000 3.884.000 3.474.000 3.226.000
Sum egenkapital 3.942.000 3.897.000 3.984.000 3.574.000 3.326.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 204.000 66.000 210.000 102.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.146.000 3.963.000 4.194.000 3.676.000 3.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 0 14.000 4.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.000 0 14.000 4.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -19.000 0
Avskrivning -3.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -145.000 -135.000 -169.000 -157.000
Driftskostnader -120.000 -145.000 -135.000 -188.000 -157.000
Driftsresultat -111.000 -145.000 -121.000 -184.000 -157.000
Finansinntekter 356.000 129.000 731.000 533.000 273.000
Finanskostnader 0 -72.000 -1.000 -2.000 -3.000
Finans 356.000 57.000 730.000 531.000 270.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 -200.000 -100.000 0
Årsresultat 246.000 -87.000 610.000 348.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.563.000 1.491.000 1.225.000 950.000 875.000
Sum anleggsmidler 1.580.000 1.491.000 1.225.000 950.000 875.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 4.000 0
Andre fordringer 32.000 8.000 101.000 86.000 56.000
Sum investeringer 374.000 252.000 0 34.000 88.000
Kasse, bank 2.161.000 2.212.000 2.867.000 2.602.000 2.306.000
Sum omløpsmidler 2.567.000 2.472.000 2.968.000 2.726.000 2.451.000
Sum eiendeler 4.147.000 3.963.000 4.193.000 3.676.000 3.326.000
Sum opptjent egenkapital 3.842.000 3.797.000 3.884.000 3.474.000 3.226.000
Sum egenkapital 3.942.000 3.897.000 3.984.000 3.574.000 3.326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 0 200.000 100.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 10.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 -200.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 66.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 204.000 66.000 210.000 102.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.146.000 3.963.000 4.194.000 3.676.000 3.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.363.000 2.406.000 2.758.000 2.624.000 2.451.000
Likviditetsgrad 1 12.6 37.5 14.1 26.7
Likviditetsgrad 2 12.6 37.5 14.1 26.8 0.0
Soliditet 95.1 98.3 9 97.2 100.0
Resultatgrad -1233.3 -864.3 -4600.0
Rentedekningsgrad 174.5 38.7
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.9 -0.4 14.5 9.5 3.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex