Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Crowdit As
Juridisk navn:  Crowdit As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hallheimslien 21 Hallheimslien 21 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915515088
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/29/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Interonline Citar Regnskap Dan Frode
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
-72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 28.000 0
Resultat: -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Egenkapital: 7.000 25.000 46.000 67.000
Regnskap for  Crowdit As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 28.000 0
Driftskostnader -18.000 -20.000 -49.000 -27.000
Driftsresultat -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 24.000 55.000 68.000
Sum eiendeler 8.000 24.000 55.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -69.000 -49.000 -28.000
Sum egenkapital 7.000 25.000 46.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 -1.000 9.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 24.000 54.000 67.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 28.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 28.000 0
Varekostnad 0 0 -17.000 -17.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -20.000 -32.000 -10.000
Driftskostnader -18.000 -20.000 -49.000 -27.000
Driftsresultat -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 24.000 55.000 68.000
Sum omløpsmidler 8.000 24.000 55.000 68.000
Sum eiendeler 8.000 24.000 55.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -69.000 -49.000 -28.000
Sum egenkapital 7.000 25.000 46.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 7.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 -1.000 9.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 24.000 54.000 67.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 25.000 46.000 67.000
Likviditetsgrad 1 8 6.1 68.0
Likviditetsgrad 2 8 6.1 68.1
Soliditet 87.5 104.2 83.6 98.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet -83.3 -38.2 -41.2
Signatur
21.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex