Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Culturengine As
Juridisk navn:  Culturengine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jegeråsen 18 Jegeråsen 18 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 914521483
Aksjekapital: 34.286 NOK
Etableringsdato: 11/17/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Escalon Services Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.85%
Resultat  
  
1100%
Egenkapital  
  
89.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 51.000 195.000 450.000 0
Resultat: 430.000 -43.000 -467.000 0
Egenkapital: -50.000 -480.000 -437.000 30.000
Regnskap for  Culturengine As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 51.000 195.000 450.000 0
Driftskostnader 379.000 -237.000 -917.000 0
Driftsresultat 430.000 -43.000 -467.000 0
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 430.000 -43.000 -467.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 430.000 -43.000 -467.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 175.000 210.000 71.000 30.000
Sum eiendeler 175.000 210.000 71.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -80.000 -510.000 -467.000 0
Sum egenkapital -50.000 -480.000 -437.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 222.000 162.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 528.000 508.000 0
Sum gjeld og egenkapital 175.000 210.000 71.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000 45.000 0 0
Andre inntekter 0 150.000 450.000 0
Driftsinntekter 51.000 195.000 450.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 379.000 -237.000 -917.000 0
Driftskostnader 379.000 -237.000 -917.000 0
Driftsresultat 430.000 -43.000 -467.000 0
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 430.000 -43.000 -467.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 96.000 45.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 165.000 71.000 30.000
Sum omløpsmidler 175.000 210.000 71.000 30.000
Sum eiendeler 175.000 210.000 71.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -80.000 -510.000 -467.000 0
Sum egenkapital -50.000 -480.000 -437.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 222.000 162.000 0 0
Leverandørgjeld -5.000 51.000 40.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 476.000 468.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 528.000 508.000 0
Sum gjeld og egenkapital 175.000 210.000 71.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 172.000 -318.000 -437.000 30.000
Likviditetsgrad 1 58.3 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 58.3 0.4 0.2 0.0
Soliditet -28.6 -228.6 -615.5 100.0
Resultatgrad 843.1 -22.1 -103.8
Rentedekningsgrad -466.0
Gjeldsgrad -4.5 -1.4 -1.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 245.7 -20.5 -656.3 0.0
Signatur
24.04.2019
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex