Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Curaservice As
Juridisk navn:  Curaservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24076800
Gamle Kongevei 2434 Gamle Kongevei 2434 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 998896231
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/14/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.46%
Resultat  
  
-942.86%
Egenkapital  
  
-1391.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 387.000 1.059.000 853.000 422.000 186.000
Resultat: -236.000 28.000 -36.000 -2.000 322.000
Egenkapital: -155.000 12.000 13.000 49.000 49.000
Regnskap for  Curaservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 387.000 1.059.000 853.000 422.000 186.000
Driftskostnader -611.000 -1.033.000 -889.000 -423.000 137.000
Driftsresultat -224.000 27.000 -36.000 -2.000 324.000
Finansinntekter 0 2.000 9.000 1.000 -1.000
Finanskostnader -13.000 0 -9.000 -1.000 0
Finans -13.000 2.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -236.000 28.000 -36.000 -2.000 322.000
Skattekostnad 19.000 -29.000 0 2.000 0
Årsresultat -217.000 -1.000 -36.000 0 322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 194.000 389.000 205.000 85.000 38.000
Sum eiendeler 194.000 389.000 207.000 87.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -299.000 -18.000 -17.000 19.000 0
Sum egenkapital -155.000 12.000 13.000 49.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 257.000 41.000 34.000 68.000 0
Sum kortsiktig gjeld 92.000 336.000 160.000 -30.000 -9.000
Sum gjeld og egenkapital 194.000 389.000 207.000 87.000 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 289.000 967.000 604.000 130.000 56.000
Andre inntekter 98.000 93.000 249.000 291.000 130.000
Driftsinntekter 387.000 1.059.000 853.000 422.000 186.000
Varekostnad -127.000 -228.000 -373.000 -85.000 20.000
Lønninger -273.000 -516.000 -280.000 -33.000 44.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -211.000 -289.000 -236.000 -305.000 73.000
Driftskostnader -611.000 -1.033.000 -889.000 -423.000 137.000
Driftsresultat -224.000 27.000 -36.000 -2.000 324.000
Finansinntekter 0 2.000 9.000 1.000 -1.000
Finanskostnader -13.000 0 -9.000 -1.000 0
Finans -13.000 2.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -217.000 -1.000 -36.000 0 322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 2.000 2.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 37.000 1.000 -3.000 3.000 -11.000
Andre fordringer 0 29.000 29.000 32.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 352.000 173.000 43.000 41.000
Sum omløpsmidler 194.000 389.000 205.000 85.000 38.000
Sum eiendeler 194.000 389.000 207.000 87.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -299.000 -18.000 -17.000 19.000 0
Sum egenkapital -155.000 12.000 13.000 49.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 7.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 69.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 257.000 41.000 34.000 68.000 0
Leverandørgjeld 26.000 53.000 14.000 5.000 -49.000
Betalbar skatt 0 20.000 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 126.000 62.000 4.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -22.000 137.000 84.000 -40.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 336.000 160.000 -30.000 -9.000
Sum gjeld og egenkapital 194.000 389.000 207.000 87.000 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000 53.000 45.000 115.000 47.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.2 1.3 -2.8 -4.2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.2 1.3 -2.8 -4.2
Soliditet -79.9 3.1 6.3 56.3 122.5
Resultatgrad -57.9 2.5 -4.2 -0.5 174.2
Rentedekningsgrad -17.2 -1.0
Gjeldsgrad -2.3 31.4 14.9 0.8 -0.2
Total kapitalrentabilitet -115.5 7.5 -1.1 807.5
Signatur
13.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex