Curaservice As
Juridisk navn:  Curaservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24076800
Gamle Kongevei 2434 Gamle Kongevei 2434 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 998896231
Aksjekapital: 50.010 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/14/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.15%
Resultat  
  
177.78%
Egenkapital  
  
-7.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.059.000 853.000 422.000 186.000 0
Resultat: 28.000 -36.000 -2.000 322.000 -9.000
Egenkapital: 12.000 13.000 49.000 49.000 11.000
Regnskap for  Curaservice As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.059.000 853.000 422.000 186.000 0
Driftskostnader -1.033.000 -889.000 -423.000 137.000 -9.000
Driftsresultat 27.000 -36.000 -2.000 324.000 -9.000
Finansinntekter 2.000 9.000 1.000 -1.000 0
Finanskostnader 0 -9.000 -1.000 0 0
Finans 2.000 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 28.000 -36.000 -2.000 322.000 -9.000
Skattekostnad -29.000 0 2.000 0 0
Årsresultat -1.000 -36.000 0 322.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 2.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 389.000 205.000 85.000 38.000 11.000
Sum eiendeler 389.000 207.000 87.000 40.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -17.000 19.000 0 -19.000
Sum egenkapital 12.000 13.000 49.000 49.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 34.000 68.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 336.000 160.000 -30.000 -9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 389.000 207.000 87.000 40.000 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 967.000 604.000 130.000 56.000 0
Andre inntekter 93.000 249.000 291.000 130.000 0
Driftsinntekter 1.059.000 853.000 422.000 186.000 0
Varekostnad -228.000 -373.000 -85.000 20.000 0
Lønninger -516.000 -280.000 -33.000 44.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -289.000 -236.000 -305.000 73.000 -9.000
Driftskostnader -1.033.000 -889.000 -423.000 137.000 -9.000
Driftsresultat 27.000 -36.000 -2.000 324.000 -9.000
Finansinntekter 2.000 9.000 1.000 -1.000 0
Finanskostnader 0 -9.000 -1.000 0 0
Finans 2.000 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -36.000 0 322.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 2.000 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 2.000 2.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 -3.000 3.000 -11.000 0
Andre fordringer 29.000 29.000 32.000 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 352.000 173.000 43.000 41.000 6.000
Sum omløpsmidler 389.000 205.000 85.000 38.000 11.000
Sum eiendeler 389.000 207.000 87.000 40.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -17.000 19.000 0 -19.000
Sum egenkapital 12.000 13.000 49.000 49.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 34.000 68.000 0 0
Leverandørgjeld 53.000 14.000 5.000 -49.000 0
Betalbar skatt 20.000 0 0 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 62.000 4.000 9.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 137.000 84.000 -40.000 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 336.000 160.000 -30.000 -9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 389.000 207.000 87.000 40.000 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 45.000 115.000 47.000 11.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 -2.8 -4.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 -2.8 -4.2 0.0
Soliditet 3.1 6.3 56.3 122.5 100.0
Resultatgrad 2.5 -4.2 -0.5 174.2
Rentedekningsgrad -1.0
Gjeldsgrad 31.4 14.9 0.8 -0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.5 -1.1 807.5 -81.8
Signatur
13.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex