Currant As
Juridisk navn:  Currant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Toppåsveien 17C Toppåsveien 17C Fax:
1262 Oslo 1262 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920877508
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/23/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Sinus
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 208.000
Resultat: 163.000
Egenkapital: 155.000
Regnskap for  Currant As
Resultat 2018
Driftsinntekter 208.000
Driftskostnader -46.000
Driftsresultat 163.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -1.000
Finans 0
Resultat før skatt 163.000
Skattekostnad -37.000
Årsresultat 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 206.000
Sum eiendeler 206.000
Sum opptjent egenkapital 125.000
Sum egenkapital 155.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000
Sum gjeld og egenkapital 206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 208.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 208.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -46.000
Driftskostnader -46.000
Driftsresultat 163.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -1.000
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 67.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 139.000
Sum omløpsmidler 206.000
Sum eiendeler 206.000
Sum opptjent egenkapital 125.000
Sum egenkapital 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 37.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000
Sum gjeld og egenkapital 206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 4
Soliditet 75.2
Resultatgrad 78.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 79.6
Signatur
24.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex