Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cut & Care AS
Juridisk navn:  Cut & Care AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67541809
Otto Sverdrups Plass 1 Otto Sverdrups Plass 1 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992385510
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/18/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.72%
Resultat  
  
-197.1%
Egenkapital  
  
-67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 593.000 629.000 685.000 774.000 804.000
Resultat: -67.000 69.000 -70.000 2.000 35.000
Egenkapital: 33.000 100.000 32.000 102.000 100.000
Regnskap for  Cut & Care AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 593.000 629.000 685.000 774.000 804.000
Driftskostnader -661.000 -560.000 -752.000 -770.000 -765.000
Driftsresultat -67.000 71.000 -67.000 5.000 39.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt -67.000 69.000 -70.000 2.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 69.000 -70.000 2.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 46.000 54.000 71.000 85.000
Sum omløpsmidler 119.000 118.000 156.000 146.000 164.000
Sum eiendeler 151.000 164.000 210.000 217.000 249.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -5.000 -73.000 -3.000 -5.000
Sum egenkapital 33.000 100.000 32.000 102.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 64.000 178.000 115.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 164.000 210.000 217.000 249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 593.000 629.000 685.000 774.000 804.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 593.000 629.000 685.000 774.000 804.000
Varekostnad -72.000 -27.000 -35.000 -64.000 -59.000
Lønninger -264.000 -390.000 -445.000 -407.000 -389.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -128.000 -257.000 -284.000 -302.000
Driftskostnader -661.000 -560.000 -752.000 -770.000 -765.000
Driftsresultat -67.000 71.000 -67.000 5.000 39.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 69.000 -70.000 2.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 15.000 29.000 44.000 59.000
Sum varige driftsmidler 0 15.000 29.000 44.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 32.000 24.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 32.000 46.000 54.000 71.000 85.000
Varebeholdning 23.000 50.000 50.000 44.000 45.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 19.000 4.000 19.000 25.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 77.000 64.000 87.000 77.000 74.000
Sum omløpsmidler 119.000 118.000 156.000 146.000 164.000
Sum eiendeler 151.000 164.000 210.000 217.000 249.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -5.000 -73.000 -3.000 -5.000
Sum egenkapital 33.000 100.000 32.000 102.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 16.000
Leverandørgjeld 29.000 -84.000 65.000 2.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 41.000 46.000 45.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 108.000 67.000 68.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 64.000 178.000 115.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 164.000 210.000 217.000 249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 54.000 -22.000 31.000 31.000
Likviditetsgrad 1 1 1.8 0.9 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 0.6 0.9 0.9
Soliditet 2 6 15.2 47.0 40.2
Resultatgrad -11.3 11.3 -9.8 0.6 4.9
Rentedekningsgrad - 35.5 -22.3 1.3 7.8
Gjeldsgrad 3.5 0.6 5.6 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet -44.7 43.3 -31.9 2.3 15.7
Signatur
13.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex