Dølør Eiendom As
Juridisk navn:  Dølør Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holtenveien 3 Holtenveien 3 Fax:
9513 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 920343732
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 167.000
Resultat: -32.000
Egenkapital: 2.285.000
Regnskap for  Dølør Eiendom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 167.000
Driftskostnader -199.000
Driftsresultat -32.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -32.000
Skattekostnad 7.000
Årsresultat -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.173.000
Sum omløpsmidler 112.000
Sum eiendeler 2.285.000
Sum opptjent egenkapital -25.000
Sum egenkapital 2.285.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 2.285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000
Andre inntekter 159.000
Driftsinntekter 167.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -44.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -155.000
Driftskostnader -199.000
Driftsresultat -32.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 7.000
Fast eiendom 2.166.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 2.166.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 2.173.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 2.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 110.000
Sum omløpsmidler 112.000
Sum eiendeler 2.285.000
Sum opptjent egenkapital -25.000
Sum egenkapital 2.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 2.285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad -19.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex