Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Døla Eiendom AS
Juridisk navn:  Døla Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97794946
Bispeveien 78 Bispeveien 78 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 971052279
Aksjekapital: 2.850.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1994 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.03%
Resultat  
  
-8.82%
Egenkapital  
  
40.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 136.000 132.000 138.000 103.000 129.000
Resultat: 31.000 34.000 14.000 51.000 66.000
Egenkapital: -49.000 -83.000 -115.000 -129.000 -169.000
Regnskap for  Døla Eiendom AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 136.000 132.000 138.000 103.000 129.000
Driftskostnader -104.000 -100.000 -115.000 -50.000 -104.000
Driftsresultat 32.000 32.000 23.000 53.000 25.000
Finansinntekter 0 7.000 22.000 21.000 305.000
Finanskostnader 0 -5.000 -31.000 -23.000 -264.000
Finans 0 2.000 -9.000 -2.000 41.000
Resultat før skatt 31.000 34.000 14.000 51.000 66.000
Skattekostnad 3.000 -2.000 0 -11.000 0
Årsresultat 34.000 32.000 14.000 40.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.553.000 1.615.000 1.618.000 1.623.000 1.733.000
Sum omløpsmidler 380.000 299.000 197.000 647.000 1.024.000
Sum eiendeler 1.933.000 1.914.000 1.815.000 2.270.000 2.757.000
Sum opptjent egenkapital -2.899.000 -2.933.000 -2.965.000 -2.979.000 -3.019.000
Sum egenkapital -49.000 -83.000 -115.000 -129.000 -169.000
Sum langsiktig gjeld 1.964.000 1.976.000 1.926.000 2.245.000 2.470.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 21.000 4.000 154.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 1.933.000 1.914.000 1.815.000 2.270.000 2.757.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 136.000 132.000 138.000 103.000 129.000
Driftsinntekter 136.000 132.000 138.000 103.000 129.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -97.000 -110.000 -45.000 -99.000
Driftskostnader -104.000 -100.000 -115.000 -50.000 -104.000
Driftsresultat 32.000 32.000 23.000 53.000 25.000
Finansinntekter 0 7.000 22.000 21.000 305.000
Finanskostnader 0 -5.000 -31.000 -23.000 -264.000
Finans 0 2.000 -9.000 -2.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 32.000 14.000 40.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 3.000 8.000 13.000
Sum varige driftsmidler 720.000 720.000 723.000 728.000 733.000
Sum finansielle anleggsmidler 833.000 895.000 895.000 895.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 1.553.000 1.615.000 1.618.000 1.623.000 1.733.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 25.000 0 1.000 3.000
Sum investeringer 274.000 206.000 59.000 468.000 914.000
Kasse, bank 106.000 68.000 138.000 178.000 107.000
Sum omløpsmidler 380.000 299.000 197.000 647.000 1.024.000
Sum eiendeler 1.933.000 1.914.000 1.815.000 2.270.000 2.757.000
Sum opptjent egenkapital -2.899.000 -2.933.000 -2.965.000 -2.979.000 -3.019.000
Sum egenkapital -49.000 -83.000 -115.000 -129.000 -169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 15.000 1.000 151.000 454.000
Sum langsiktig gjeld 1.964.000 1.976.000 1.926.000 2.245.000 2.470.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 6.000 3.000 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 21.000 4.000 154.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 1.933.000 1.914.000 1.815.000 2.270.000 2.757.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 362.000 278.000 193.000 493.000 568.000
Likviditetsgrad 1 21.1 14.2 49.3 4.2 2.2
Likviditetsgrad 2 21.1 14.2 49.3 4.3 2.3
Soliditet -2.5 -4.3 -6.3 -5.7 -6.1
Resultatgrad 23.5 24.2 16.7 51.5 19.4
Rentedekningsgrad 6.4 1.5 3.2 1.3
Gjeldsgrad -40.4 -24.1 -16.8 -18.6 -17.3
Total kapitalrentabilitet 1.7 2 2.5 3.3 12.0
Signatur
21.12.2010
STYREFORMANN ALENE ELLER AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
ERLING JØRGEN SPAKRUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex