Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Døskeland Marine As
Juridisk navn:  Døskeland Marine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57822808
Angedalsvegen 59 Fax: 57716188
6810 Førde 6973 Sande I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gaular
Org.nr: 991208453
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/2/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Argo Revisjon Statsautorisert Revisor Stig Berge Strand
Utvikling:
Omsetning  
  
66.61%
Resultat  
  
-68%
Egenkapital  
  
-0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 9.172.000 5.505.000 5.600.000 3.772.000 3.531.000
Resultat: 24.000 75.000 -33.000 50.000 83.000
Egenkapital: 501.000 502.000 242.000 272.000 236.000
Regnskap for  Døskeland Marine As
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 9.172.000 5.505.000 5.600.000 3.772.000 3.531.000
Driftskostnader -8.960.000 -5.241.000 -5.502.000 -3.684.000 -3.404.000
Driftsresultat 213.000 264.000 97.000 87.000 127.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -191.000 -190.000 -132.000 -38.000 -45.000
Finans -189.000 -189.000 -131.000 -36.000 -44.000
Resultat før skatt 24.000 75.000 -33.000 50.000 83.000
Skattekostnad -25.000 -15.000 4.000 -14.000 -24.000
Årsresultat -1.000 60.000 -29.000 36.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.802.000 2.908.000 2.816.000 80.000 0
Sum omløpsmidler 1.785.000 1.458.000 1.219.000 1.142.000 982.000
Sum eiendeler 4.587.000 4.366.000 4.035.000 1.222.000 982.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 202.000 142.000 172.000 136.000
Sum egenkapital 501.000 502.000 242.000 272.000 236.000
Sum langsiktig gjeld 2.945.000 3.106.000 2.803.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.142.000 757.000 989.000 946.000 747.000
Sum gjeld og egenkapital 4.588.000 4.365.000 4.034.000 1.222.000 983.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.025.000 5.470.000 5.600.000 3.772.000 3.531.000
Andre inntekter 147.000 35.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.172.000 5.505.000 5.600.000 3.772.000 3.531.000
Varekostnad -7.463.000 -4.395.000 -4.616.000 -2.931.000 -2.623.000
Lønninger -892.000 -446.000 -464.000 -467.000 -487.000
Avskrivning -115.000 -74.000 -59.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -490.000 -326.000 -363.000 -282.000 -294.000
Driftskostnader -8.960.000 -5.241.000 -5.502.000 -3.684.000 -3.404.000
Driftsresultat 213.000 264.000 97.000 87.000 127.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -191.000 -190.000 -132.000 -38.000 -45.000
Finans -189.000 -189.000 -131.000 -36.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 60.000 -29.000 36.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.763.000 2.849.000 2.736.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 59.000 80.000 80.000 0
Sum varige driftsmidler 2.802.000 2.908.000 2.816.000 80.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.802.000 2.908.000 2.816.000 80.000 0
Varebeholdning 1.492.000 1.176.000 1.158.000 954.000 810.000
Kundefordringer 203.000 176.000 18.000 60.000 27.000
Andre fordringer 51.000 0 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 105.000 40.000 128.000 146.000
Sum omløpsmidler 1.785.000 1.458.000 1.219.000 1.142.000 982.000
Sum eiendeler 4.587.000 4.366.000 4.035.000 1.222.000 982.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 202.000 142.000 172.000 136.000
Sum egenkapital 501.000 502.000 242.000 272.000 236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 502.000 467.000 369.000
Sum langsiktig gjeld 2.945.000 3.106.000 2.803.000 4.000 0
Leverandørgjeld 888.000 671.000 415.000 330.000 263.000
Betalbar skatt 31.000 -1.000 0 10.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 149.000 47.000 15.000 87.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 41.000 57.000 52.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 1.142.000 757.000 989.000 946.000 747.000
Sum gjeld og egenkapital 4.588.000 4.365.000 4.034.000 1.222.000 983.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 643.000 701.000 230.000 196.000 235.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3
Soliditet 10.9 11.5 6.0 22.3 24.0
Resultatgrad 2.3 4.8 1.7 2.3 3.6
Rentedekningsgrad 1.1 1.4 0.7 2.3 2.8
Gjeldsgrad 8.2 7.7 15.7 3.5 3.2
Total kapitalrentabilitet 4.7 6.1 2.4 7.3 13.0
Signatur
26.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex