Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Døskeland Marine As
Juridisk navn:  Døskeland Marine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57822808
Angedalsvegen 59 Fax: 57716188
6810 Førde 6973 Sande I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gaular
Org.nr: 991208453
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Argo Revisjon Statsautorisert Revisor Stig Berge Strand
Utvikling:
Omsetning  
  
32.84%
Resultat  
  
544.15%
Egenkapital  
  
137.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 16.933.000 12.747.000 9.172.000 5.505.000 5.600.000
Resultat: 1.211.000 188.000 24.000 75.000 -33.000
Egenkapital: 1.511.000 635.000 501.000 502.000 242.000
Regnskap for  Døskeland Marine As
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 16.933.000 12.747.000 9.172.000 5.505.000 5.600.000
Driftskostnader -15.576.000 -12.383.000 -8.960.000 -5.241.000 -5.502.000
Driftsresultat 1.357.000 363.000 213.000 264.000 97.000
Finansinntekter 6.000 -7.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -152.000 -168.000 -191.000 -190.000 -132.000
Finans -146.000 -175.000 -189.000 -189.000 -131.000
Resultat før skatt 1.211.000 188.000 24.000 75.000 -33.000
Skattekostnad -334.000 -54.000 -25.000 -15.000 4.000
Årsresultat 877.000 134.000 -1.000 60.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.694.000 2.803.000 2.802.000 2.908.000 2.816.000
Sum omløpsmidler 3.496.000 2.026.000 1.785.000 1.458.000 1.219.000
Sum eiendeler 6.190.000 4.829.000 4.587.000 4.366.000 4.035.000
Sum opptjent egenkapital 1.211.000 335.000 201.000 202.000 142.000
Sum egenkapital 1.511.000 635.000 501.000 502.000 242.000
Sum langsiktig gjeld 2.635.000 2.790.000 2.945.000 3.106.000 2.803.000
Sum kortsiktig gjeld 2.044.000 1.403.000 1.142.000 757.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 6.190.000 4.828.000 4.588.000 4.365.000 4.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.789.000 12.576.000 9.025.000 5.470.000 5.600.000
Andre inntekter 144.000 171.000 147.000 35.000 0
Driftsinntekter 16.933.000 12.747.000 9.172.000 5.505.000 5.600.000
Varekostnad -12.984.000 -10.310.000 -7.463.000 -4.395.000 -4.616.000
Lønninger -1.615.000 -1.223.000 -892.000 -446.000 -464.000
Avskrivning -152.000 -130.000 -115.000 -74.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -825.000 -720.000 -490.000 -326.000 -363.000
Driftskostnader -15.576.000 -12.383.000 -8.960.000 -5.241.000 -5.502.000
Driftsresultat 1.357.000 363.000 213.000 264.000 97.000
Finansinntekter 6.000 -7.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -152.000 -168.000 -191.000 -190.000 -132.000
Finans -146.000 -175.000 -189.000 -189.000 -131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 877.000 134.000 -1.000 60.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.563.000 2.668.000 2.763.000 2.849.000 2.736.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 131.000 135.000 39.000 59.000 80.000
Sum varige driftsmidler 2.694.000 2.803.000 2.802.000 2.908.000 2.816.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.694.000 2.803.000 2.802.000 2.908.000 2.816.000
Varebeholdning 1.828.000 1.413.000 1.492.000 1.176.000 1.158.000
Kundefordringer 276.000 126.000 203.000 176.000 18.000
Andre fordringer 0 0 51.000 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.392.000 487.000 39.000 105.000 40.000
Sum omløpsmidler 3.496.000 2.026.000 1.785.000 1.458.000 1.219.000
Sum eiendeler 6.190.000 4.829.000 4.587.000 4.366.000 4.035.000
Sum opptjent egenkapital 1.211.000 335.000 201.000 202.000 142.000
Sum egenkapital 1.511.000 635.000 501.000 502.000 242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 502.000
Sum langsiktig gjeld 2.635.000 2.790.000 2.945.000 3.106.000 2.803.000
Leverandørgjeld 1.165.000 980.000 888.000 671.000 415.000
Betalbar skatt 334.000 54.000 31.000 -1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 413.000 272.000 149.000 47.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 98.000 75.000 41.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 2.044.000 1.403.000 1.142.000 757.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 6.190.000 4.828.000 4.588.000 4.365.000 4.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.452.000 623.000 643.000 701.000 230.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.6 1.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.3 0.4 0.1
Soliditet 24.4 13.2 10.9 11.5 6.0
Resultatgrad 8.0 2.8 2.3 4.8 1.7
Rentedekningsgrad 9.0 2.1 1.1 1.4 0.7
Gjeldsgrad 3.1 6.6 8.2 7.7 15.7
Total kapitalrentabilitet 22.0 7.4 4.7 6.1 2.4
Signatur
03.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex