Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Døskeland Marine As
Juridisk navn:  Døskeland Marine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57822808
Angedalsvegen 59 Fax: 57716188
6810 Førde 6973 Sande I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gaular
Org.nr: 991208453
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Argo Revisjon Statsautorisert Revisor Stig Berge Strand
Utvikling:
Omsetning  
  
38.98%
Resultat  
  
683.33%
Egenkapital  
  
26.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 12.747.000 9.172.000 5.505.000 5.600.000 3.772.000
Resultat: 188.000 24.000 75.000 -33.000 50.000
Egenkapital: 635.000 501.000 502.000 242.000 272.000
Regnskap for  Døskeland Marine As
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 12.747.000 9.172.000 5.505.000 5.600.000 3.772.000
Driftskostnader -12.383.000 -8.960.000 -5.241.000 -5.502.000 -3.684.000
Driftsresultat 363.000 213.000 264.000 97.000 87.000
Finansinntekter -7.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -168.000 -191.000 -190.000 -132.000 -38.000
Finans -175.000 -189.000 -189.000 -131.000 -36.000
Resultat før skatt 188.000 24.000 75.000 -33.000 50.000
Skattekostnad -54.000 -25.000 -15.000 4.000 -14.000
Årsresultat 134.000 -1.000 60.000 -29.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.803.000 2.802.000 2.908.000 2.816.000 80.000
Sum omløpsmidler 2.026.000 1.785.000 1.458.000 1.219.000 1.142.000
Sum eiendeler 4.829.000 4.587.000 4.366.000 4.035.000 1.222.000
Sum opptjent egenkapital 335.000 201.000 202.000 142.000 172.000
Sum egenkapital 635.000 501.000 502.000 242.000 272.000
Sum langsiktig gjeld 2.790.000 2.945.000 3.106.000 2.803.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 1.142.000 757.000 989.000 946.000
Sum gjeld og egenkapital 4.828.000 4.588.000 4.365.000 4.034.000 1.222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.576.000 9.025.000 5.470.000 5.600.000 3.772.000
Andre inntekter 171.000 147.000 35.000 0 0
Driftsinntekter 12.747.000 9.172.000 5.505.000 5.600.000 3.772.000
Varekostnad -10.310.000 -7.463.000 -4.395.000 -4.616.000 -2.931.000
Lønninger -1.223.000 -892.000 -446.000 -464.000 -467.000
Avskrivning -130.000 -115.000 -74.000 -59.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -720.000 -490.000 -326.000 -363.000 -282.000
Driftskostnader -12.383.000 -8.960.000 -5.241.000 -5.502.000 -3.684.000
Driftsresultat 363.000 213.000 264.000 97.000 87.000
Finansinntekter -7.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -168.000 -191.000 -190.000 -132.000 -38.000
Finans -175.000 -189.000 -189.000 -131.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 134.000 -1.000 60.000 -29.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.668.000 2.763.000 2.849.000 2.736.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 135.000 39.000 59.000 80.000 80.000
Sum varige driftsmidler 2.803.000 2.802.000 2.908.000 2.816.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.803.000 2.802.000 2.908.000 2.816.000 80.000
Varebeholdning 1.413.000 1.492.000 1.176.000 1.158.000 954.000
Kundefordringer 126.000 203.000 176.000 18.000 60.000
Andre fordringer 0 51.000 0 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 487.000 39.000 105.000 40.000 128.000
Sum omløpsmidler 2.026.000 1.785.000 1.458.000 1.219.000 1.142.000
Sum eiendeler 4.829.000 4.587.000 4.366.000 4.035.000 1.222.000
Sum opptjent egenkapital 335.000 201.000 202.000 142.000 172.000
Sum egenkapital 635.000 501.000 502.000 242.000 272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 6.000 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 502.000 467.000
Sum langsiktig gjeld 2.790.000 2.945.000 3.106.000 2.803.000 4.000
Leverandørgjeld 980.000 888.000 671.000 415.000 330.000
Betalbar skatt 54.000 31.000 -1.000 0 10.000
Skyldig offentlige avgifter 272.000 149.000 47.000 15.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 75.000 41.000 57.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 1.142.000 757.000 989.000 946.000
Sum gjeld og egenkapital 4.828.000 4.588.000 4.365.000 4.034.000 1.222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 623.000 643.000 701.000 230.000 196.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.9 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.4 0.1 0.2
Soliditet 13.2 10.9 11.5 6.0 22.3
Resultatgrad 2.8 2.3 4.8 1.7 2.3
Rentedekningsgrad 2.1 1.1 1.4 0.7 2.3
Gjeldsgrad 6.6 8.2 7.7 15.7 3.5
Total kapitalrentabilitet 7.4 4.7 6.1 2.4 7.3
Signatur
26.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex