Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dag Birkrem Entertainment
Juridisk navn:  Dag Birkrem Entertainment
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55510836
Bjørndalsskogen 53 Bjørndalsskogen 53 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 964756279
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2006
Omsetning: 21.000
Resultat: -13.000
Egenkapital: 2.000
Regnskap for  Dag Birkrem Entertainment
Resultat 2006
Driftsinntekter 21.000
Driftskostnader -34.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -13.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 2.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 21.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -34.000
Driftskostnader -34.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 2.000
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 2.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad -61.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -650.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex