Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dagendin No AS
Juridisk navn:  Dagendin No AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57870540
C/O Svein Arild Bergset Ulvedal C/O Svein Arild Bergset Ulvedal Fax: 57870541
6795 Blaksæter 6795 Blaksæter
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Stryn
Org.nr: 982168627
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stryn Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-50%
Resultat  
  
-55.79%
Egenkapital  
  
47.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 68.000 136.000 98.000 737.000 796.000
Resultat: 42.000 95.000 48.000 43.000 -63.000
Egenkapital: -46.000 -87.000 -182.000 -230.000 -273.000
Regnskap for  Dagendin No AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 68.000 136.000 98.000 737.000 796.000
Driftskostnader -25.000 -40.000 -52.000 -683.000 -857.000
Driftsresultat 44.000 95.000 46.000 54.000 -61.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 2.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -11.000 -3.000
Finans -2.000 0 2.000 -11.000 -1.000
Resultat før skatt 42.000 95.000 48.000 43.000 -63.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 95.000 48.000 43.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 20.000 123.000 44.000 60.000 145.000
Sum eiendeler 20.000 123.000 44.000 60.000 145.000
Sum opptjent egenkapital -346.000 -387.000 -482.000 -530.000 -573.000
Sum egenkapital -46.000 -87.000 -182.000 -230.000 -273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 211.000 227.000 290.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 124.000 45.000 60.000 145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.000 136.000 98.000 635.000 796.000
Andre inntekter 0 0 0 102.000 0
Driftsinntekter 68.000 136.000 98.000 737.000 796.000
Varekostnad 0 0 0 -8.000 -19.000
Lønninger -8.000 -7.000 -7.000 -597.000 -745.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -33.000 -45.000 -78.000 -93.000
Driftskostnader -25.000 -40.000 -52.000 -683.000 -857.000
Driftsresultat 44.000 95.000 46.000 54.000 -61.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 2.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -11.000 -3.000
Finans -2.000 0 2.000 -11.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 95.000 48.000 43.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 9.000 9.000 2.000 25.000
Andre fordringer 17.000 17.000 17.000 55.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 97.000 18.000 3.000 66.000
Sum omløpsmidler 20.000 123.000 44.000 60.000 145.000
Sum eiendeler 20.000 123.000 44.000 60.000 145.000
Sum opptjent egenkapital -346.000 -387.000 -482.000 -530.000 -573.000
Sum egenkapital -46.000 -87.000 -182.000 -230.000 -273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 -1.000 -1.000 0 -22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 102.000
Skyldig offentlige avgifter 0 44.000 60.000 103.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 168.000 168.000 188.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 211.000 227.000 290.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 124.000 45.000 60.000 145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.000 -88.000 -183.000 -230.000 -273.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.2 0.3 0.4
Soliditet -70.2 -404.4 -383.3 -188.3
Resultatgrad 64.7 69.9 46.9 7.3 -7.7
Rentedekningsgrad 2 4.9 -19.7
Gjeldsgrad -1.4 -2.4 -1.2 -1.3 -1.5
Total kapitalrentabilitet 2 76.6 106.7 90.0 -40.7
Signatur
16.06.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
16.06.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex