Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dagligvare Østfold As
Juridisk navn:  Dagligvare Østfold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industriveien 14 Industriveien 14 Fax:
1725 Sarpsborg 1725 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 922113106
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Resultat Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -1.000
Egenkapital: 20.000
Regnskap for  Dagligvare Østfold As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 29.000
Sum eiendeler 29.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 20.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 29.000
Sum omløpsmidler 29.000
Sum eiendeler 29.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000
Likviditetsgrad 1 2.9
Likviditetsgrad 2 2.9
Soliditet 66.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet -3.3
Signatur
18.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex