Dagligvare Gruppen Tromsø AS
Juridisk navn:  Dagligvare Gruppen Tromsø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77685237
Kløvervegen 18 Kløvervegen 18 Fax: 77685530
9016 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 965614834
Aksjekapital: 13.214.550 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/11/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.54%
Resultat  
  
-42.86%
Egenkapital  
  
53.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.507.000 26.271.000 25.465.000 25.344.000 23.627.000
Resultat: 32.306.000 56.541.000 1.782.000 3.311.000 2.623.000
Egenkapital: 87.895.000 57.243.000 24.334.000 41.703.000 55.745.000
Regnskap for  Dagligvare Gruppen Tromsø AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.507.000 26.271.000 25.465.000 25.344.000 23.627.000
Driftskostnader -27.003.000 -30.121.000 -25.975.000 -24.485.000 -23.018.000
Driftsresultat 6.505.000 -3.851.000 -510.000 859.000 609.000
Finansinntekter 27.255.000 60.917.000 2.545.000 2.845.000 2.521.000
Finanskostnader -1.454.000 -526.000 -254.000 -394.000 -507.000
Finans 25.801.000 60.391.000 2.291.000 2.451.000 2.014.000
Resultat før skatt 32.306.000 56.541.000 1.782.000 3.311.000 2.623.000
Skattekostnad -1.654.000 -32.000 -450.000 -365.000 -933.000
Årsresultat 30.652.000 56.509.000 1.331.000 2.946.000 1.690.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.757.000 30.013.000 28.111.000 27.402.000 27.219.000
Sum omløpsmidler 72.767.000 60.885.000 25.814.000 36.496.000 53.396.000
Sum eiendeler 99.524.000 90.898.000 53.925.000 63.898.000 80.615.000
Sum opptjent egenkapital 74.455.000 43.803.000 10.894.000 28.263.000 42.305.000
Sum egenkapital 87.895.000 57.243.000 24.334.000 41.703.000 55.745.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 24.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.575.000 33.632.000 29.591.000 22.196.000 24.870.000
Sum gjeld og egenkapital 99.524.000 90.899.000 53.925.000 63.899.000 80.615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 14.991.000 11.957.000 13.895.000 12.615.000
Andre inntekter 33.507.000 11.280.000 13.508.000 11.449.000 11.012.000
Driftsinntekter 33.507.000 26.271.000 25.465.000 25.344.000 23.627.000
Varekostnad 0 0 0 0 -13.000
Lønninger -6.476.000 -7.862.000 -7.262.000 -5.349.000 -5.117.000
Avskrivning -134.000 -136.000 -173.000 -153.000 -104.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.393.000 -22.123.000 -18.540.000 -18.983.000 -17.784.000
Driftskostnader -27.003.000 -30.121.000 -25.975.000 -24.485.000 -23.018.000
Driftsresultat 6.505.000 -3.851.000 -510.000 859.000 609.000
Finansinntekter 27.255.000 60.917.000 2.545.000 2.845.000 2.521.000
Finanskostnader -1.454.000 -526.000 -254.000 -394.000 -507.000
Finans 25.801.000 60.391.000 2.291.000 2.451.000 2.014.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -23.600.000 -18.700.000 -16.200.000 -20.000.000
Årsresultat 30.652.000 56.509.000 1.331.000 2.946.000 1.690.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 15.000 39.000 98.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 344.000 448.000 584.000 322.000 156.000
Sum varige driftsmidler 344.000 448.000 584.000 322.000 156.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.414.000 29.565.000 27.512.000 27.042.000 26.965.000
Sum anleggsmidler 26.757.000 30.013.000 28.111.000 27.402.000 27.219.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.352.000 6.102.000 6.879.000 6.196.000 5.053.000
Andre fordringer 4.192.000 2.516.000 340.000 604.000 421.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 62.223.000 23.647.000 18.187.000 27.753.000 41.911.000
Sum omløpsmidler 72.767.000 60.885.000 25.814.000 36.496.000 53.396.000
Sum eiendeler 99.524.000 90.898.000 53.925.000 63.898.000 80.615.000
Sum opptjent egenkapital 74.455.000 43.803.000 10.894.000 28.263.000 42.305.000
Sum egenkapital 87.895.000 57.243.000 24.334.000 41.703.000 55.745.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 24.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.352.000 2.470.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.000 24.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.367.000 3.787.000 5.787.000 2.370.000 1.451.000
Betalbar skatt 1.624.000 0 271.000 42.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 972.000 768.000 913.000 771.000 1.257.000
Utbytte 0 -23.600.000 -18.700.000 -16.200.000 -20.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.260.000 3.008.000 3.920.000 2.813.000 2.074.000
Sum kortsiktig gjeld 11.575.000 33.632.000 29.591.000 22.196.000 24.870.000
Sum gjeld og egenkapital 99.524.000 90.899.000 53.925.000 63.899.000 80.615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.192.000 27.253.000 -3.777.000 14.300.000 28.526.000
Likviditetsgrad 1 6.3 1.8 0.9 1.6 2.1
Likviditetsgrad 2 6.3 1.8 0.9 1.6 2.2
Soliditet 88.3 6 45.1 65.3 69.1
Resultatgrad 19.4 -14.7 3.4 2.6
Rentedekningsgrad 4.5 -7.3 2.2 6.2
Gjeldsgrad 0.1 0.6 1.2 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 33.9 62.8 3.8 5.8 3.9
Signatur
16.06.2020
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex