Dagligvare Oslo AS
Juridisk navn:  Dagligvare Oslo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73806600
c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127 c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127 Fax: 73806650
0277 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988945536
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-167.52%
Egenkapital  
  
120.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -79.000 117.000 96.000 170.000 119.000
Egenkapital: 545.000 247.000 130.000 384.000 557.000
Regnskap for  Dagligvare Oslo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -171.000 -140.000 -147.000 -124.000 -170.000
Driftsresultat -171.000 -141.000 -146.000 -124.000 -170.000
Finansinntekter 130.000 258.000 243.000 294.000 288.000
Finanskostnader -38.000 0 0 0 0
Finans 92.000 258.000 243.000 294.000 288.000
Resultat før skatt -79.000 117.000 96.000 170.000 119.000
Skattekostnad 377.000 0 0 0 0
Årsresultat 298.000 117.000 96.000 170.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.726.000 1.389.000 1.146.000 1.253.000 1.359.000
Sum omløpsmidler 167.000 167.000 166.000 45.000 45.000
Sum eiendeler 1.893.000 1.556.000 1.312.000 1.298.000 1.404.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 90.000 -27.000 -123.000 -293.000
Sum egenkapital 545.000 247.000 130.000 384.000 557.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.348.000 1.308.000 1.181.000 915.000 848.000
Sum gjeld og egenkapital 1.893.000 1.555.000 1.311.000 1.299.000 1.405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -148.000 -120.000 -131.000 -114.000 -160.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -20.000 -16.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -171.000 -140.000 -147.000 -124.000 -170.000
Driftsresultat -171.000 -141.000 -146.000 -124.000 -170.000
Finansinntekter 130.000 258.000 243.000 294.000 288.000
Finanskostnader -38.000 0 0 0 0
Finans 92.000 258.000 243.000 294.000 288.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 298.000 117.000 96.000 170.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 377.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.349.000 1.389.000 1.146.000 1.253.000 1.359.000
Sum anleggsmidler 1.726.000 1.389.000 1.146.000 1.253.000 1.359.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 167.000 166.000 45.000 45.000
Sum omløpsmidler 167.000 167.000 166.000 45.000 45.000
Sum eiendeler 1.893.000 1.556.000 1.312.000 1.298.000 1.404.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 90.000 -27.000 -123.000 -293.000
Sum egenkapital 545.000 247.000 130.000 384.000 557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.348.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.306.000 1.180.000 915.000 848.000
Sum kortsiktig gjeld 1.348.000 1.308.000 1.181.000 915.000 848.000
Sum gjeld og egenkapital 1.893.000 1.555.000 1.311.000 1.299.000 1.405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.181.000 -1.141.000 -1.015.000 -870.000 -803.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0 0.1
Soliditet 28.8 15.9 9.9 29.6 39.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.5
Gjeldsgrad 2.5 5.3 9.1 2.4 1.5
Total kapitalrentabilitet -2.2 7.5 7.4 13.1 8.4
Signatur
31.10.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex