Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dagligvare Oslo Ks
Juridisk navn:  Dagligvare Oslo Ks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127 c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127 Fax:
0277 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 888945512
Aksjekapital: 4.120.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: KS
Revisor: Mazars As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.74%
Resultat  
  
-49.46%
Egenkapital  
  
-5.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.825.000 7.616.000 7.522.000 7.229.000 8.601.000
Resultat: 1.303.000 2.578.000 2.426.000 2.375.000 2.879.000
Egenkapital: 7.331.000 7.728.000 8.300.000 9.374.000 10.999.000
Regnskap for  Dagligvare Oslo Ks
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.825.000 7.616.000 7.522.000 7.229.000 8.601.000
Driftskostnader -3.364.000 -2.495.000 -2.535.000 -2.366.000 -2.465.000
Driftsresultat 4.461.000 5.122.000 4.986.000 4.863.000 6.136.000
Finansinntekter 100.000 2.000 2.000 9.000 33.000
Finanskostnader -3.257.000 -2.545.000 -2.562.000 -2.498.000 -3.290.000
Finans -3.157.000 -2.543.000 -2.560.000 -2.489.000 -3.257.000
Resultat før skatt 1.303.000 2.578.000 2.426.000 2.375.000 2.879.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.303.000 2.578.000 2.426.000 2.375.000 2.879.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.384.000 68.798.000 70.585.000 72.372.000 74.159.000
Sum omløpsmidler 15.479.000 2.303.000 2.444.000 2.784.000 3.604.000
Sum eiendeler 82.863.000 71.101.000 73.029.000 75.156.000 77.763.000
Sum opptjent egenkapital 3.211.000 3.608.000 4.180.000 5.254.000 2.879.000
Sum egenkapital 7.331.000 7.728.000 8.300.000 9.374.000 10.999.000
Sum langsiktig gjeld 75.000.000 62.900.000 64.100.000 65.300.000 66.500.000
Sum kortsiktig gjeld 532.000 473.000 629.000 482.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 82.863.000 71.101.000 73.029.000 75.156.000 77.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.825.000 7.588.000 7.495.000 7.229.000 7.055.000
Andre inntekter 0 28.000 26.000 0 1.546.000
Driftsinntekter 7.825.000 7.616.000 7.522.000 7.229.000 8.601.000
Varekostnad 0 -557.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.414.000 -1.787.000 -1.787.000 -1.787.000 -1.787.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.950.000 -151.000 -748.000 -579.000 -678.000
Driftskostnader -3.364.000 -2.495.000 -2.535.000 -2.366.000 -2.465.000
Driftsresultat 4.461.000 5.122.000 4.986.000 4.863.000 6.136.000
Finansinntekter 100.000 2.000 2.000 9.000 33.000
Finanskostnader -3.257.000 -2.545.000 -2.562.000 -2.498.000 -3.290.000
Finans -3.157.000 -2.543.000 -2.560.000 -2.489.000 -3.257.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.303.000 2.578.000 2.426.000 2.375.000 2.879.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 67.384.000 68.798.000 70.585.000 72.372.000 74.159.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 67.384.000 68.798.000 70.585.000 72.372.000 74.159.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.384.000 68.798.000 70.585.000 72.372.000 74.159.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 160.000 0 231.000 231.000
Andre fordringer 208.000 1.223.000 1.113.000 836.000 1.441.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 875.000 919.000 1.332.000 1.717.000 1.931.000
Sum omløpsmidler 15.479.000 2.303.000 2.444.000 2.784.000 3.604.000
Sum eiendeler 82.863.000 71.101.000 73.029.000 75.156.000 77.763.000
Sum opptjent egenkapital 3.211.000 3.608.000 4.180.000 5.254.000 2.879.000
Sum egenkapital 7.331.000 7.728.000 8.300.000 9.374.000 10.999.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 93.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000.000 62.900.000 64.100.000 65.300.000 66.500.000
Leverandørgjeld 47.000 8.000 39.000 14.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 392.000 466.000 590.000 468.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 532.000 473.000 629.000 482.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 82.863.000 71.101.000 73.029.000 75.156.000 77.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.947.000 1.830.000 1.815.000 2.302.000 3.341.000
Likviditetsgrad 1 29.1 4.9 3.9 5.8 13.7
Likviditetsgrad 2 29.1 4.9 3.9 5.8 13.8
Soliditet 8.8 10.9 11.4 12.5 14.1
Resultatgrad 5 67.3 66.3 67.3 71.3
Rentedekningsgrad 1.4 2 1.9 1.9 1.9
Gjeldsgrad 10.3 8.2 7.8 7 6.1
Total kapitalrentabilitet 5.5 7.2 6.8 6.5 7.9
Signatur
16.09.2016
KOMPLEMENTAREN ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex