Dagligvarebutikk Mai As
Juridisk navn:  Dagligvarebutikk Mai As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tollbugata 13 Tollbugata 13 Fax:
3044 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 922810397
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/25/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Karat Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -36.000
Egenkapital: -6.000
Regnskap for  Dagligvarebutikk Mai As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -36.000
Driftsresultat -36.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -36.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 157.000
Sum eiendeler 157.000
Sum opptjent egenkapital -36.000
Sum egenkapital -6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 163.000
Sum gjeld og egenkapital 157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -36.000
Driftskostnader -36.000
Driftsresultat -36.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 157.000
Sum omløpsmidler 157.000
Sum eiendeler 157.000
Sum opptjent egenkapital -36.000
Sum egenkapital -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000
Sum kortsiktig gjeld 163.000
Sum gjeld og egenkapital 157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet -3.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -27.2
Total kapitalrentabilitet -22.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex