Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dagligvarebygg Sandnessjøen As
Juridisk navn:  Dagligvarebygg Sandnessjøen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626220
Gladengveien 3B Gladengveien 3B Fax:
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911826305
Aksjekapital: 1.324.000 NOK
Etableringsdato: 2/25/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.99%
Resultat  
  
18.58%
Egenkapital  
  
1.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.065.000 2.005.000 1.984.000 1.862.000 1.517.000
Resultat: 1.557.000 1.313.000 1.473.000 920.000 754.000
Egenkapital: 12.562.000 12.356.000 12.092.000 11.791.000 11.091.000
Regnskap for  Dagligvarebygg Sandnessjøen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.065.000 2.005.000 1.984.000 1.862.000 1.517.000
Driftskostnader -509.000 -670.000 -491.000 -880.000 -766.000
Driftsresultat 1.556.000 1.335.000 1.493.000 982.000 751.000
Finansinntekter 4.000 0 2.000 5.000 15.000
Finanskostnader -3.000 -22.000 -22.000 -67.000 -12.000
Finans 1.000 -22.000 -20.000 -62.000 3.000
Resultat før skatt 1.557.000 1.313.000 1.473.000 920.000 754.000
Skattekostnad -343.000 -286.000 -340.000 -220.000 -189.000
Årsresultat 1.215.000 1.027.000 1.132.000 700.000 564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.539.000 12.834.000 13.298.000 13.617.000 13.493.000
Sum omløpsmidler 1.845.000 1.897.000 241.000 691.000 336.000
Sum eiendeler 14.384.000 14.731.000 13.539.000 14.308.000 13.829.000
Sum opptjent egenkapital 8.790.000 8.584.000 8.320.000 8.019.000 7.319.000
Sum egenkapital 12.562.000 12.356.000 12.092.000 11.791.000 11.091.000
Sum langsiktig gjeld 418.000 360.000 302.000 2.224.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 2.015.000 1.145.000 294.000 2.561.000
Sum gjeld og egenkapital 14.383.000 14.731.000 13.539.000 14.309.000 13.828.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.065.000 2.005.000 1.984.000 1.862.000 1.517.000
Driftsinntekter 2.065.000 2.005.000 1.984.000 1.862.000 1.517.000
Varekostnad 0 -37.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -295.000 -295.000 -295.000 -531.000 -476.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -214.000 -338.000 -196.000 -349.000 -290.000
Driftskostnader -509.000 -670.000 -491.000 -880.000 -766.000
Driftsresultat 1.556.000 1.335.000 1.493.000 982.000 751.000
Finansinntekter 4.000 0 2.000 5.000 15.000
Finanskostnader -3.000 -22.000 -22.000 -67.000 -12.000
Finans 1.000 -22.000 -20.000 -62.000 3.000
Konsernbidrag -1.009.000 -763.000 -832.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.215.000 1.027.000 1.132.000 700.000 564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.539.000 12.834.000 13.298.000 13.617.000 13.493.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.539.000 12.834.000 13.298.000 13.617.000 13.493.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.539.000 12.834.000 13.298.000 13.617.000 13.493.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000 0 66.000
Andre fordringer 39.000 40.000 11.000 691.000 269.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.806.000 1.857.000 18.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.845.000 1.897.000 241.000 691.000 336.000
Sum eiendeler 14.384.000 14.731.000 13.539.000 14.308.000 13.829.000
Sum opptjent egenkapital 8.790.000 8.584.000 8.320.000 8.019.000 7.319.000
Sum egenkapital 12.562.000 12.356.000 12.092.000 11.791.000 11.091.000
Sum avsetninger til forpliktelser 418.000 360.000 302.000 224.000 176.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.293.000 1.907.000 1.094.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 418.000 360.000 302.000 2.224.000 176.000
Leverandørgjeld 100.000 99.000 41.000 85.000 197.000
Betalbar skatt 0 0 0 172.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 36.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 0 2.347.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 2.015.000 1.145.000 294.000 2.561.000
Sum gjeld og egenkapital 14.383.000 14.731.000 13.539.000 14.309.000 13.828.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 442.000 -118.000 -904.000 397.000 -2.225.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.2 2.4 0.1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.2 2.4 0.2
Soliditet 87.3 83.9 89.3 82.4 80.2
Resultatgrad 75.4 66.6 75.3 52.7 49.5
Rentedekningsgrad 518.7 60.7 67.9 14.7 63.8
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.8 9.1 1 6.9 5.5
Signatur
09.09.2020
ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HEGGSET OLA EMIL
SIGNATUR HVER FOR SEG
WIIG THOR
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex