Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dagligvarehandelens Miljøforum AS
Juridisk navn:  Dagligvarehandelens Miljøforum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40460330
Prinsens gate 1 Prinsens Gate 1 Fax: 94772014
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991271333
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/28/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
11.22%
Egenkapital  
  
28.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.212.000
Resultat: 109.000 98.000 -46.000 13.000 -268.000
Egenkapital: 497.000 388.000 289.000 335.000 322.000
Regnskap for  Dagligvarehandelens Miljøforum AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.212.000
Driftskostnader -3.397.000 -3.407.000 -3.553.000 -3.488.000 -3.486.000
Driftsresultat 103.000 93.000 -52.000 12.000 -274.000
Finansinntekter 5.000 8.000 8.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -6.000 0
Finans 5.000 6.000 7.000 1.000 7.000
Resultat før skatt 109.000 98.000 -46.000 13.000 -268.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 98.000 -46.000 13.000 -268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 682.000 682.000 682.000 672.000 677.000
Sum omløpsmidler 2.486.000 1.033.000 1.308.000 3.376.000 1.473.000
Sum eiendeler 3.168.000 1.715.000 1.990.000 4.048.000 2.150.000
Sum opptjent egenkapital 384.000 276.000 177.000 223.000 210.000
Sum egenkapital 497.000 388.000 289.000 335.000 322.000
Sum langsiktig gjeld 697.000 697.000 697.000 697.000 697.000
Sum kortsiktig gjeld 1.975.000 630.000 1.004.000 3.015.000 1.131.000
Sum gjeld og egenkapital 3.168.000 1.715.000 1.990.000 4.047.000 2.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.500.000 3.500.000 3.500.000 5.250.000 2.336.000
Andre inntekter 0 0 0 -1.750.000 876.000
Driftsinntekter 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.212.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.690.000 -2.501.000 -2.361.000 -2.669.000 -2.608.000
Avskrivning 0 0 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -707.000 -906.000 -1.187.000 -814.000 -873.000
Driftskostnader -3.397.000 -3.407.000 -3.553.000 -3.488.000 -3.486.000
Driftsresultat 103.000 93.000 -52.000 12.000 -274.000
Finansinntekter 5.000 8.000 8.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -6.000 0
Finans 5.000 6.000 7.000 1.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 98.000 -46.000 13.000 -268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 682.000 682.000 682.000 667.000 667.000
Sum anleggsmidler 682.000 682.000 682.000 672.000 677.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.187.000 0
Andre fordringer 140.000 231.000 311.000 328.000 335.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.346.000 802.000 997.000 860.000 1.139.000
Sum omløpsmidler 2.486.000 1.033.000 1.308.000 3.376.000 1.473.000
Sum eiendeler 3.168.000 1.715.000 1.990.000 4.048.000 2.150.000
Sum opptjent egenkapital 384.000 276.000 177.000 223.000 210.000
Sum egenkapital 497.000 388.000 289.000 335.000 322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 697.000 697.000 697.000 697.000 697.000
Leverandørgjeld 226.000 203.000 682.000 438.000 419.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 331.000 94.000 51.000 567.000 356.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.417.000 332.000 270.000 2.010.000 356.000
Sum kortsiktig gjeld 1.975.000 630.000 1.004.000 3.015.000 1.131.000
Sum gjeld og egenkapital 3.168.000 1.715.000 1.990.000 4.047.000 2.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 511.000 403.000 304.000 361.000 342.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.3 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 1.3 1.1 1.4
Soliditet 15.7 22.6 14.5 8.3 15.0
Resultatgrad 2.9 2.7 -1.5 0.3 -8.5
Rentedekningsgrad 46.5 2
Gjeldsgrad 5.4 3.4 5.9 11.1 5.7
Total kapitalrentabilitet 3.4 5.9 -2.2 0.5 -12.4
Signatur
23.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex