Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dagligvarer Møllendal As
Juridisk navn:  Dagligvarer Møllendal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55200340
Møllendalsveien 61B Møllendalsveien 61B Fax:
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 817605842
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 7/13/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
288.19%
Resultat  
  
-753%
Egenkapital  
  
-146.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 38.167.000 9.832.000
Resultat: -653.000 100.000
Egenkapital: -160.000 342.000
Regnskap for  Dagligvarer Møllendal As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 38.167.000 9.832.000
Driftskostnader -38.682.000 -9.707.000
Driftsresultat -515.000 125.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -139.000 -24.000
Finans -139.000 -24.000
Resultat før skatt -653.000 100.000
Skattekostnad 150.000 -24.000
Årsresultat -503.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 156.000 0
Sum omløpsmidler 5.472.000 5.402.000
Sum eiendeler 5.628.000 5.402.000
Sum opptjent egenkapital -460.000 42.000
Sum egenkapital -160.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 1.955.000 1.521.000
Sum kortsiktig gjeld 3.834.000 3.538.000
Sum gjeld og egenkapital 5.629.000 5.401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.544.000 9.659.000
Andre inntekter 623.000 173.000
Driftsinntekter 38.167.000 9.832.000
Varekostnad -28.607.000 -7.199.000
Lønninger -5.047.000 -1.250.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.028.000 -1.258.000
Driftskostnader -38.682.000 -9.707.000
Driftsresultat -515.000 125.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -139.000 -24.000
Finans -139.000 -24.000
Konsernbidrag 0 -29.000
Utbytte 0 0
Årsresultat -503.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 150.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 0
Sum anleggsmidler 156.000 0
Varebeholdning 2.821.000 2.678.000
Kundefordringer 174.000 348.000
Andre fordringer 1.218.000 539.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.259.000 1.837.000
Sum omløpsmidler 5.472.000 5.402.000
Sum eiendeler 5.628.000 5.402.000
Sum opptjent egenkapital -460.000 42.000
Sum egenkapital -160.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.955.000 1.521.000
Leverandørgjeld 2.431.000 2.702.000
Betalbar skatt 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 402.000 349.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.001.000 473.000
Sum kortsiktig gjeld 3.834.000 3.538.000
Sum gjeld og egenkapital 5.629.000 5.401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.638.000 1.864.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8
Soliditet -2.8 6.3
Resultatgrad -1.3 1.3
Rentedekningsgrad -3.7 5.2
Gjeldsgrad -36.2 14.8
Total kapitalrentabilitet -9.1 2.3
Signatur
06.02.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex