Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dagligvaresenteret AS
Juridisk navn:  Dagligvaresenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38087600
Kirsten Flagstads Vei 30/32 Kirsten Flagstads Vei 30/32 Fax: 85029060
4621 Kristiansand S 4621 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 987471697
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 10/20/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: erik schellhorn dagligvare as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema 1000 Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.82%
Resultat  
  
413.15%
Egenkapital  
  
33.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 80.156.000 65.797.000 69.711.000 72.558.000 79.593.000
Resultat: 905.000 -289.000 87.000 247.000 1.245.000
Egenkapital: 1.598.000 1.201.000 1.430.000 1.361.000 1.476.000
Regnskap for  Dagligvaresenteret AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 80.156.000 65.797.000 69.711.000 72.558.000 79.593.000
Driftskostnader -79.266.000 -66.108.000 -69.633.000 -72.318.000 -78.360.000
Driftsresultat 891.000 -311.000 78.000 240.000 1.233.000
Finansinntekter 14.000 22.000 9.000 10.000 15.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000
Finans 13.000 22.000 8.000 8.000 12.000
Resultat før skatt 905.000 -289.000 87.000 247.000 1.245.000
Skattekostnad -197.000 60.000 -18.000 -61.000 -311.000
Årsresultat 708.000 -229.000 69.000 186.000 934.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 854.000 1.148.000 944.000 867.000 877.000
Sum omløpsmidler 8.677.000 7.198.000 7.127.000 8.122.000 8.855.000
Sum eiendeler 9.531.000 8.346.000 8.071.000 8.989.000 9.732.000
Sum opptjent egenkapital 1.098.000 701.000 930.000 861.000 976.000
Sum egenkapital 1.598.000 1.201.000 1.430.000 1.361.000 1.476.000
Sum langsiktig gjeld 0 60.000 42.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 7.934.000 7.144.000 6.581.000 7.586.000 8.220.000
Sum gjeld og egenkapital 9.532.000 8.345.000 8.071.000 8.989.000 9.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.848.000 64.103.000 68.591.000 71.556.000 79.584.000
Andre inntekter 1.309.000 1.694.000 1.120.000 1.002.000 9.000
Driftsinntekter 80.156.000 65.797.000 69.711.000 72.558.000 79.593.000
Varekostnad -67.163.000 -55.429.000 -58.787.000 -60.800.000 -66.345.000
Lønninger -4.601.000 -4.184.000 -4.069.000 -4.611.000 -4.481.000
Avskrivning -241.000 -226.000 -219.000 -199.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.261.000 -6.269.000 -6.558.000 -6.708.000 -7.366.000
Driftskostnader -79.266.000 -66.108.000 -69.633.000 -72.318.000 -78.360.000
Driftsresultat 891.000 -311.000 78.000 240.000 1.233.000
Finansinntekter 14.000 22.000 9.000 10.000 15.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000
Finans 13.000 22.000 8.000 8.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -311.000 0 0 -300.000 -580.000
Årsresultat 708.000 -229.000 69.000 186.000 934.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 642.000 845.000 694.000 867.000 877.000
Sum varige driftsmidler 642.000 845.000 694.000 867.000 877.000
Sum finansielle anleggsmidler 213.000 303.000 250.000 0 0
Sum anleggsmidler 854.000 1.148.000 944.000 867.000 877.000
Varebeholdning 4.568.000 4.050.000 4.439.000 4.734.000 4.436.000
Kundefordringer 1.245.000 250.000 500.000 621.000 352.000
Andre fordringer 99.000 244.000 314.000 267.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.766.000 2.653.000 1.873.000 2.500.000 3.947.000
Sum omløpsmidler 8.677.000 7.198.000 7.127.000 8.122.000 8.855.000
Sum eiendeler 9.531.000 8.346.000 8.071.000 8.989.000 9.732.000
Sum opptjent egenkapital 1.098.000 701.000 930.000 861.000 976.000
Sum egenkapital 1.598.000 1.201.000 1.430.000 1.361.000 1.476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 60.000 42.000 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 60.000 42.000 36.000
Leverandørgjeld 5.667.000 5.665.000 5.072.000 5.644.000 5.868.000
Betalbar skatt 197.000 0 0 55.000 311.000
Skyldig offentlige avgifter 614.000 447.000 473.000 403.000 414.000
Utbytte -311.000 0 0 -300.000 -580.000
Annen kortsiktig gjeld 1.144.000 1.032.000 1.035.000 1.183.000 1.047.000
Sum kortsiktig gjeld 7.934.000 7.144.000 6.581.000 7.586.000 8.220.000
Sum gjeld og egenkapital 9.532.000 8.345.000 8.071.000 8.989.000 9.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 743.000 54.000 546.000 536.000 635.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
Soliditet 16.8 14.4 17.7 15.1 15.2
Resultatgrad 1.1 -0.5 0.1 0.3 1.5
Rentedekningsgrad 891.0 7 1 4
Gjeldsgrad 5.0 5.9 4.6 5.6 5.6
Total kapitalrentabilitet 9.5 -3.5 1.1 2.8 12.8
Signatur
19.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex