Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dagligvareservice AS
Juridisk navn:  Dagligvareservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38026299
Mjåvannsvegen 158 Mjåvannsvegen 158 Fax: 38021091
4628 Kristiansand S 4628 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 971079681
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/14/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vito Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.73%
Resultat  
  
29.39%
Egenkapital  
  
82.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.811.000 3.417.000 5.159.000 4.709.000 4.038.000
Resultat: 590.000 456.000 647.000 623.000 304.000
Egenkapital: 353.000 193.000 294.000 605.000 342.000
Regnskap for  Dagligvareservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.811.000 3.417.000 5.159.000 4.709.000 4.038.000
Driftskostnader -2.222.000 -2.960.000 -4.513.000 -4.089.000 -3.738.000
Driftsresultat 590.000 457.000 645.000 620.000 301.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -2.000 -3.000
Finans 1.000 -1.000 2.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 590.000 456.000 647.000 623.000 304.000
Skattekostnad -130.000 -106.000 -159.000 -160.000 -82.000
Årsresultat 460.000 350.000 488.000 463.000 221.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 210.000 280.000 163.000 3.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.300.000 1.102.000 1.604.000 1.703.000 1.084.000
Sum eiendeler 1.510.000 1.382.000 1.767.000 1.706.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital 253.000 93.000 194.000 505.000 242.000
Sum egenkapital 353.000 193.000 294.000 605.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 6.000 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.154.000 1.183.000 1.467.000 1.101.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 1.509.000 1.382.000 1.767.000 1.706.000 1.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.811.000 3.417.000 5.159.000 4.709.000 4.038.000
Driftsinntekter 2.811.000 3.417.000 5.159.000 4.709.000 4.038.000
Varekostnad 0 0 0 -1.000 0
Lønninger -1.797.000 -2.424.000 -3.667.000 -3.210.000 -2.921.000
Avskrivning -70.000 -59.000 -9.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -355.000 -477.000 -837.000 -878.000 -817.000
Driftskostnader -2.222.000 -2.960.000 -4.513.000 -4.089.000 -3.738.000
Driftsresultat 590.000 457.000 645.000 620.000 301.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -2.000 -3.000
Finans 1.000 -1.000 2.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -451.000 -400.000 0 0
Årsresultat 460.000 350.000 488.000 463.000 221.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 210.000 280.000 163.000 0 0
Sum varige driftsmidler 210.000 280.000 163.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 8.000
Sum anleggsmidler 210.000 280.000 163.000 3.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 246.000 720.000 713.000 837.000 629.000
Andre fordringer 41.000 45.000 25.000 29.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.013.000 338.000 865.000 837.000 422.000
Sum omløpsmidler 1.300.000 1.102.000 1.604.000 1.703.000 1.084.000
Sum eiendeler 1.510.000 1.382.000 1.767.000 1.706.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital 253.000 93.000 194.000 505.000 242.000
Sum egenkapital 353.000 193.000 294.000 605.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 6.000 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 6.000 6.000 0 0
Leverandørgjeld 25.000 43.000 20.000 49.000 34.000
Betalbar skatt 134.000 106.000 153.000 160.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 241.000 349.000 470.000 490.000 359.000
Utbytte -300.000 -451.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 455.000 234.000 424.000 401.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 1.154.000 1.183.000 1.467.000 1.101.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 1.509.000 1.382.000 1.767.000 1.706.000 1.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 146.000 -81.000 137.000 602.000 334.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.1 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.1 1.5 1.5
Soliditet 23.4 1 16.6 35.5 31.3
Resultatgrad 2 13.4 12.5 13.2 7.5
Rentedekningsgrad 228.5 6 3 102.3
Gjeldsgrad 3.3 6.2 5 1.8 2.2
Total kapitalrentabilitet 39.2 33.1 36.7 36.6 28.1
Signatur
13.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex