Dagligvareservice Nordvest As
Juridisk navn:  Dagligvareservice Nordvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70250091
Sørestrandvegen 39 Sørestrandvegen 39 Fax: 70250203
6220 Straumgjerde 6220 Straumgjerde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 967464694
Aksjekapital: 135.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/30/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisor Klokk As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.93%
Resultat  
  
-70.17%
Egenkapital  
  
-31.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.797.000 2.426.000 15.727.000 14.269.000 15.890.000
Resultat: 142.000 476.000 20.000 100.000 -457.000
Egenkapital: 462.000 671.000 1.824.000 1.804.000 1.703.000
Regnskap for  Dagligvareservice Nordvest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.797.000 2.426.000 15.727.000 14.269.000 15.890.000
Driftskostnader -1.657.000 -2.016.000 -15.707.000 -14.262.000 -16.386.000
Driftsresultat 141.000 410.000 20.000 8.000 -496.000
Finansinntekter 2.000 66.000 0 93.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 66.000 0 93.000 39.000
Resultat før skatt 142.000 476.000 20.000 100.000 -457.000
Skattekostnad -32.000 -9.000 0 0 0
Årsresultat 111.000 466.000 20.000 100.000 -457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 0 387.000 474.000 540.000
Sum omløpsmidler 1.039.000 2.683.000 3.225.000 3.341.000 2.739.000
Sum eiendeler 1.063.000 2.683.000 3.612.000 3.815.000 3.279.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 536.000 1.689.000 1.669.000 1.568.000
Sum egenkapital 462.000 671.000 1.824.000 1.804.000 1.703.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 9.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 585.000 2.004.000 1.788.000 2.011.000 1.576.000
Sum gjeld og egenkapital 1.064.000 2.684.000 3.612.000 3.815.000 3.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.707.000 1.921.000 15.487.000 14.058.000 15.674.000
Andre inntekter 90.000 505.000 240.000 211.000 216.000
Driftsinntekter 1.797.000 2.426.000 15.727.000 14.269.000 15.890.000
Varekostnad 0 -346.000 -11.248.000 -9.994.000 -11.415.000
Lønninger -1.095.000 -1.048.000 -1.920.000 -1.890.000 -2.418.000
Avskrivning -2.000 0 -87.000 -66.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -560.000 -622.000 -2.452.000 -2.312.000 -2.479.000
Driftskostnader -1.657.000 -2.016.000 -15.707.000 -14.262.000 -16.386.000
Driftsresultat 141.000 410.000 20.000 8.000 -496.000
Finansinntekter 2.000 66.000 0 93.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 66.000 0 93.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -90.000 -1.620.000 0 0 0
Årsresultat 111.000 466.000 20.000 100.000 -457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 47.000 58.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 0 0 40.000 95.000
Sum varige driftsmidler 24.000 0 0 87.000 153.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 387.000 387.000 387.000
Sum anleggsmidler 24.000 0 387.000 474.000 540.000
Varebeholdning 0 0 394.000 1.228.000 862.000
Kundefordringer 140.000 95.000 1.576.000 1.456.000 1.421.000
Andre fordringer 51.000 73.000 147.000 101.000 135.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 848.000 2.515.000 1.108.000 556.000 321.000
Sum omløpsmidler 1.039.000 2.683.000 3.225.000 3.341.000 2.739.000
Sum eiendeler 1.063.000 2.683.000 3.612.000 3.815.000 3.279.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 536.000 1.689.000 1.669.000 1.568.000
Sum egenkapital 462.000 671.000 1.824.000 1.804.000 1.703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 9.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 9.000 0 0 0
Leverandørgjeld 71.000 67.000 1.233.000 1.596.000 1.078.000
Betalbar skatt 24.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 29.000 90.000 85.000 78.000
Utbytte -90.000 -1.620.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 356.000 288.000 465.000 331.000 420.000
Sum kortsiktig gjeld 585.000 2.004.000 1.788.000 2.011.000 1.576.000
Sum gjeld og egenkapital 1.064.000 2.684.000 3.612.000 3.815.000 3.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 454.000 679.000 1.437.000 1.330.000 1.163.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 1.8 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 1.6 1.1 1.2
Soliditet 43.5 2 50.5 47.3 51.9
Resultatgrad 7.8 16.9 0.1 0.1 -3.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 3 1 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 13.5 17.7 0.6 2.6 -13.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex