Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dagna Bygg As
Juridisk navn:  Dagna Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernhusvegen 20 Kvernhusvegen 20 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 821637902
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/31/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 766.000
Resultat: 75.000
Egenkapital: 158.000
Regnskap for  Dagna Bygg As
Resultat 2018
Driftsinntekter 766.000
Driftskostnader -689.000
Driftsresultat 78.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt 75.000
Skattekostnad -17.000
Årsresultat 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 333.000
Sum omløpsmidler 508.000
Sum eiendeler 841.000
Sum opptjent egenkapital 58.000
Sum egenkapital 158.000
Sum langsiktig gjeld 404.000
Sum kortsiktig gjeld 279.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 766.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 766.000
Varekostnad -141.000
Lønninger -349.000
Avskrivning -14.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -185.000
Driftskostnader -689.000
Driftsresultat 78.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 143.000
Driftsløsøre 191.000
Sum varige driftsmidler 333.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 333.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 299.000
Andre fordringer 21.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 188.000
Sum omløpsmidler 508.000
Sum eiendeler 841.000
Sum opptjent egenkapital 58.000
Sum egenkapital 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 404.000
Leverandørgjeld 81.000
Betalbar skatt 4.000
Skyldig offentlige avgifter 152.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000
Sum kortsiktig gjeld 279.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8
Soliditet 18.8
Resultatgrad 10.2
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 4.3
Total kapitalrentabilitet 9.3
Signatur
03.03.2020
SIGNATUR
ALGRØY ROGER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex