Dags As
Juridisk navn:  Dags As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76141499
Postboks 201 Storgata 51 Fax: 76142133
8483 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 968391704
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/30/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Activregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.86%
Resultat  
  
-76.01%
Egenkapital  
  
5.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 5.182.000 8.207.000 11.492.000 12.106.000 8.863.000
Resultat: 1.020.000 4.252.000 1.826.000 2.917.000 520.000
Egenkapital: 14.355.000 13.589.000 12.065.000 10.816.000 8.662.000
Regnskap for  Dags As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 5.182.000 8.207.000 11.492.000 12.106.000 8.863.000
Driftskostnader -4.440.000 -4.475.000 -8.383.000 -8.552.000 -7.462.000
Driftsresultat 743.000 3.732.000 3.109.000 3.553.000 1.401.000
Finansinntekter 367.000 602.000 131.000 179.000 141.000
Finanskostnader -90.000 -82.000 -1.415.000 -815.000 -1.022.000
Finans 277.000 520.000 -1.284.000 -636.000 -881.000
Resultat før skatt 1.020.000 4.252.000 1.826.000 2.917.000 520.000
Skattekostnad -254.000 -728.000 -577.000 -763.000 -139.000
Årsresultat 766.000 3.525.000 1.248.000 2.154.000 381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 418.000 486.000 11.295.000 12.421.000 13.670.000
Sum omløpsmidler 21.575.000 20.823.000 11.076.000 8.779.000 5.625.000
Sum eiendeler 21.993.000 21.309.000 22.371.000 21.200.000 19.295.000
Sum opptjent egenkapital 14.255.000 13.489.000 11.965.000 10.716.000 8.562.000
Sum egenkapital 14.355.000 13.589.000 12.065.000 10.816.000 8.662.000
Sum langsiktig gjeld 7.042.000 7.099.000 8.821.000 8.953.000 9.510.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 621.000 1.485.000 1.431.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 21.993.000 21.309.000 22.371.000 21.200.000 19.295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.155.000 5.033.000 11.307.000 11.943.000 8.710.000
Andre inntekter 28.000 3.174.000 185.000 163.000 153.000
Driftsinntekter 5.182.000 8.207.000 11.492.000 12.106.000 8.863.000
Varekostnad -1.833.000 -1.929.000 -2.184.000 -2.545.000 -2.137.000
Lønninger -1.573.000 -1.474.000 -2.424.000 -2.455.000 -2.107.000
Avskrivning -33.000 -32.000 -1.273.000 -1.370.000 -1.358.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.001.000 -1.040.000 -2.502.000 -2.182.000 -1.860.000
Driftskostnader -4.440.000 -4.475.000 -8.383.000 -8.552.000 -7.462.000
Driftsresultat 743.000 3.732.000 3.109.000 3.553.000 1.401.000
Finansinntekter 367.000 602.000 131.000 179.000 141.000
Finanskostnader -90.000 -82.000 -1.415.000 -815.000 -1.022.000
Finans 277.000 520.000 -1.284.000 -636.000 -881.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 766.000 3.525.000 1.248.000 2.154.000 381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 205.000 267.000 787.000 743.000 623.000
Fast eiendom 46.000 25.000 10.313.000 11.517.000 12.721.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 185.000 193.000 154.000 321.000
Sum varige driftsmidler 202.000 210.000 10.506.000 11.672.000 13.042.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 10.000 1.000 6.000 5.000
Sum anleggsmidler 418.000 486.000 11.295.000 12.421.000 13.670.000
Varebeholdning 24.000 46.000 34.000 76.000 61.000
Kundefordringer 86.000 110.000 352.000 211.000 424.000
Andre fordringer 20.000 11.000 5.009.000 258.000 135.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.445.000 20.655.000 5.680.000 8.234.000 5.006.000
Sum omløpsmidler 21.575.000 20.823.000 11.076.000 8.779.000 5.625.000
Sum eiendeler 21.993.000 21.309.000 22.371.000 21.200.000 19.295.000
Sum opptjent egenkapital 14.255.000 13.489.000 11.965.000 10.716.000 8.562.000
Sum egenkapital 14.355.000 13.589.000 12.065.000 10.816.000 8.662.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.042.000 7.099.000 8.821.000 8.953.000 9.510.000
Leverandørgjeld 75.000 90.000 176.000 94.000 339.000
Betalbar skatt 192.000 207.000 621.000 883.000 212.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 112.000 295.000 202.000 218.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 211.000 212.000 392.000 252.000 355.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 621.000 1.485.000 1.431.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 21.993.000 21.309.000 22.371.000 21.200.000 19.295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.979.000 20.202.000 9.591.000 7.348.000 4.502.000
Likviditetsgrad 1 36.2 33.5 7.5 6.1 5.0
Likviditetsgrad 2 36.2 33.5 7.5 6.1 5.0
Soliditet 65.3 63.8 53.9 51.0 44.9
Resultatgrad 14.3 45.5 27.1 29.3 15.8
Rentedekningsgrad 8.3 45.5 2.3 4.6 1.5
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.9 1.0 1.2
Total kapitalrentabilitet 5 20.3 14.5 17.6 8.0
Signatur
15.03.2017
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
15.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex