Dak Partner AS
Juridisk navn:  Dak Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56355880
Lyngvegen 2 Lyngvegen 2 Fax: 56355881
5914 Isdalstø 5914 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 985005362
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/16/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
30.43%
Egenkapital  
  
43.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
Resultat: 90.000 69.000 63.000 81.000 70.000
Egenkapital: 229.000 160.000 309.000 246.000 165.000
Regnskap for  Dak Partner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
Driftskostnader -8.000 -29.000 -35.000 -17.000 -28.000
Driftsresultat 90.000 69.000 63.000 81.000 70.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 90.000 69.000 63.000 81.000 70.000
Skattekostnad -21.000 -9.000 34.000 0 0
Årsresultat 69.000 60.000 98.000 81.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 272.000 190.000 470.000 253.000 165.000
Sum eiendeler 272.000 190.000 470.000 253.000 165.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 0 101.000 146.000 65.000
Sum egenkapital 229.000 160.000 309.000 246.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 30.000 161.000 8.000 0
Sum gjeld og egenkapital 272.000 190.000 470.000 254.000 165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 -9.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -28.000 -26.000 -17.000 -28.000
Driftskostnader -8.000 -29.000 -35.000 -17.000 -28.000
Driftsresultat 90.000 69.000 63.000 81.000 70.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -209.000 -142.000 0 0
Årsresultat 69.000 60.000 98.000 81.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 61.000 0 0 0 49.000
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 190.000 328.000 253.000 113.000
Sum omløpsmidler 272.000 190.000 470.000 253.000 165.000
Sum eiendeler 272.000 190.000 470.000 253.000 165.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 0 101.000 146.000 65.000
Sum egenkapital 229.000 160.000 309.000 246.000 165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 21.000 9.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 19.000 8.000 8.000 0
Utbytte 0 -209.000 -142.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 9.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 30.000 161.000 8.000 0
Sum gjeld og egenkapital 272.000 190.000 470.000 254.000 165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000 160.000 309.000 245.000 165.000
Likviditetsgrad 1 6.3 6.3 2.9 31.6
Likviditetsgrad 2 6.3 6.3 2.9 31.7 0.0
Soliditet 84.2 84.2 65.7 96.9 100.0
Resultatgrad 91.8 70.4 64.3 82.7 71.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.5 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 33.1 36.8 13.6 31.9 42.4
Signatur
23.11.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex