Dak & Ingeniørtjenester As
Juridisk navn:  Dak & Ingeniørtjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41362000
Kongens Gate 15 Kongens Gate 15 Fax:
0153 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998902134
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/3/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inter Revisor As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.13%
Resultat  
  
875.76%
Egenkapital  
  
129.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 434.000 297.000 754.000 1.141.000 1.361.000
Resultat: 256.000 -33.000 -56.000 321.000 565.000
Egenkapital: 379.000 165.000 198.000 249.000 208.000
Regnskap for  Dak & Ingeniørtjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 434.000 297.000 754.000 1.141.000 1.361.000
Driftskostnader -179.000 -327.000 -812.000 -823.000 -796.000
Driftsresultat 255.000 -30.000 -57.000 319.000 564.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 0
Finans 1.000 -3.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 256.000 -33.000 -56.000 321.000 565.000
Skattekostnad -42.000 0 6.000 -80.000 -152.000
Årsresultat 214.000 -33.000 -51.000 241.000 414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 15.000 60.000 81.000 85.000
Sum omløpsmidler 513.000 284.000 224.000 599.000 843.000
Sum eiendeler 520.000 299.000 284.000 680.000 928.000
Sum opptjent egenkapital 349.000 135.000 168.000 219.000 178.000
Sum egenkapital 379.000 165.000 198.000 249.000 208.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 0 6.000 6.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 134.000 80.000 426.000 712.000
Sum gjeld og egenkapital 521.000 299.000 284.000 681.000 929.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 434.000 297.000 754.000 1.141.000 1.361.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 434.000 297.000 754.000 1.141.000 1.361.000
Varekostnad -1.000 0 -1.000 -6.000 -5.000
Lønninger 10.000 -41.000 -523.000 -502.000 -564.000
Avskrivning -8.000 -14.000 -28.000 -27.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -272.000 -260.000 -288.000 -208.000
Driftskostnader -179.000 -327.000 -812.000 -823.000 -796.000
Driftsresultat 255.000 -30.000 -57.000 319.000 564.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 0
Finans 1.000 -3.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 -350.000
Årsresultat 214.000 -33.000 -51.000 241.000 414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 6.000 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 15.000 29.000 56.000 83.000
Sum varige driftsmidler 7.000 15.000 29.000 56.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 25.000 25.000 0
Sum anleggsmidler 7.000 15.000 60.000 81.000 85.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 29.000 27.000 130.000 156.000
Andre fordringer 108.000 35.000 56.000 121.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 399.000 219.000 140.000 348.000 542.000
Sum omløpsmidler 513.000 284.000 224.000 599.000 843.000
Sum eiendeler 520.000 299.000 284.000 680.000 928.000
Sum opptjent egenkapital 349.000 135.000 168.000 219.000 178.000
Sum egenkapital 379.000 165.000 198.000 249.000 208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 6.000 6.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 0 6.000 6.000 9.000
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 66.000
Betalbar skatt 31.000 0 -4.000 81.000 154.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 34.000 57.000 87.000 97.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 85.000 100.000 27.000 58.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 134.000 80.000 426.000 712.000
Sum gjeld og egenkapital 521.000 299.000 284.000 681.000 929.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 382.000 150.000 144.000 173.000 131.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.1 2.8 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 3.9 2.1 2.8 1.4 1.2
Soliditet 72.7 55.2 69.7 36.6 22.4
Resultatgrad 58.8 -10.1 -7.6 2 41.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.8 0.4 1.7 3.5
Total kapitalrentabilitet 49.1 -19.7 47.1 60.9
Signatur
03.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex