Daka As
Juridisk navn:  Daka As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99332233
Vikja Vikja Fax:
6977 Bygstad 6977 Bygstad
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 997921461
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/14/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -267.000 -15.000 -16.000 -33.000
Egenkapital: -282.000 -282.000 -44.000 -29.000 -13.000
Regnskap for  Daka As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -267.000 -15.000 -16.000 -33.000
Driftsresultat 0 -267.000 -15.000 -16.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -267.000 -15.000 -16.000 -33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -267.000 -15.000 -16.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 4.000 6.000 0 1.000
Sum eiendeler 0 4.000 6.000 0 1.000
Sum opptjent egenkapital -312.000 -312.000 -74.000 -59.000 -43.000
Sum egenkapital -282.000 -282.000 -44.000 -29.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 267.000 267.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 19.000 50.000 29.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 0 4.000 6.000 0 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -267.000 -15.000 -16.000 -33.000
Driftskostnader 0 -267.000 -15.000 -16.000 -33.000
Driftsresultat 0 -267.000 -15.000 -16.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -267.000 -15.000 -16.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.000 6.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 0 4.000 6.000 0 1.000
Sum eiendeler 0 4.000 6.000 0 1.000
Sum opptjent egenkapital -312.000 -312.000 -74.000 -59.000 -43.000
Sum egenkapital -282.000 -282.000 -44.000 -29.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 267.000 267.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 19.000 49.000 28.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 19.000 50.000 29.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 0 4.000 6.000 0 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.000 -15.000 -44.000 -29.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.1 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.1 0.1 0.1
Soliditet -733.3 -1300.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet -3300.0
Signatur
24.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex