Daka Invest AS
Juridisk navn:  Daka Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33365705
Blåkollveien 28 Blåkollveien 28 Fax:
3173 Vear 3173 Vear
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 883073282
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Etableringsdato: 2/17/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Stokke As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.26%
Resultat  
  
-50.66%
Egenkapital  
  
15.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 72.000 76.000 76.000 76.000 72.000
Resultat: 2.070.000 4.195.000 1.347.000 1.650.000 480.000
Egenkapital: 11.755.000 10.162.000 7.994.000 7.670.000 6.550.000
Regnskap for  Daka Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 72.000 76.000 76.000 76.000 72.000
Driftskostnader -30.000 -34.000 -29.000 -28.000 -25.000
Driftsresultat 42.000 42.000 47.000 47.000 47.000
Finansinntekter 2.028.000 4.154.000 1.300.000 1.603.000 432.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.028.000 4.154.000 1.300.000 1.603.000 432.000
Resultat før skatt 2.070.000 4.195.000 1.347.000 1.650.000 480.000
Skattekostnad -27.000 -27.000 -23.000 -29.000 -32.000
Årsresultat 2.043.000 4.168.000 1.324.000 1.621.000 448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.611.000 7.421.000 7.064.000 7.263.000 7.422.000
Sum omløpsmidler 2.641.000 3.781.000 1.955.000 938.000 1.679.000
Sum eiendeler 12.252.000 11.202.000 9.019.000 8.201.000 9.101.000
Sum opptjent egenkapital 9.555.000 7.962.000 5.794.000 5.470.000 4.350.000
Sum egenkapital 11.755.000 10.162.000 7.994.000 7.670.000 6.550.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 496.000 1.040.000 1.026.000 531.000 2.551.000
Sum gjeld og egenkapital 12.251.000 11.202.000 9.020.000 8.201.000 9.101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.000 76.000 76.000 76.000 72.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 72.000 76.000 76.000 76.000 72.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -34.000 -29.000 -28.000 -25.000
Driftskostnader -30.000 -34.000 -29.000 -28.000 -25.000
Driftsresultat 42.000 42.000 47.000 47.000 47.000
Finansinntekter 2.028.000 4.154.000 1.300.000 1.603.000 432.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.028.000 4.154.000 1.300.000 1.603.000 432.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000 -2.500.000
Årsresultat 2.043.000 4.168.000 1.324.000 1.621.000 448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.611.000 7.421.000 7.064.000 7.263.000 7.422.000
Sum anleggsmidler 9.611.000 7.421.000 7.064.000 7.263.000 7.422.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 71.000 16.000 12.000 65.000
Andre fordringer 0 15.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.551.000 3.695.000 1.940.000 926.000 1.614.000
Sum omløpsmidler 2.641.000 3.781.000 1.955.000 938.000 1.679.000
Sum eiendeler 12.252.000 11.202.000 9.019.000 8.201.000 9.101.000
Sum opptjent egenkapital 9.555.000 7.962.000 5.794.000 5.470.000 4.350.000
Sum egenkapital 11.755.000 10.162.000 7.994.000 7.670.000 6.550.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 27.000 27.000 23.000 29.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 12.000 3.000 2.000 13.000
Utbytte -450.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 496.000 1.040.000 1.026.000 531.000 2.551.000
Sum gjeld og egenkapital 12.251.000 11.202.000 9.020.000 8.201.000 9.101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.145.000 2.741.000 929.000 407.000 -872.000
Likviditetsgrad 1 5.3 3.6 1.9 1.8 0.7
Likviditetsgrad 2 5.3 3.6 1.9 1.8 0.7
Soliditet 9 90.7 88.6 93.5 72.0
Resultatgrad 58.3 55.3 61.8 61.8 65.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 16.9 37.5 14.9 20.1 5.3
Signatur
11.08.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex