Dakai Partners As
Juridisk navn:  Dakai Partners As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dreierveien 25 Dreierveien 25 Fax:
4321 Sandnes 4321 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 913504798
Aksjekapital: 583.570 NOK
Etableringsdato: 3/31/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-13230%
Egenkapital  
  
-42.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 302.000
Resultat: -1.333.000 -10.000 -15.000 -1.072.000 -2.077.000
Egenkapital: 1.794.000 3.128.000 3.138.000 3.138.000 23.000
Regnskap for  Dakai Partners As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 302.000
Driftskostnader -14.000 -34.000 -31.000 -1.071.000 -2.373.000
Driftsresultat -14.000 -34.000 -31.000 -1.072.000 -2.071.000
Finansinntekter 25.000 24.000 15.000 0 1.000
Finanskostnader -1.345.000 0 0 0 -7.000
Finans -1.320.000 24.000 15.000 0 -6.000
Resultat før skatt -1.333.000 -10.000 -15.000 -1.072.000 -2.077.000
Skattekostnad 0 0 0 845.000 0
Årsresultat -1.334.000 -10.000 -15.000 -226.000 -2.077.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.128.000 2.473.000 2.473.000 0 0
Sum omløpsmidler 667.000 663.000 673.000 3.145.000 330.000
Sum eiendeler 1.795.000 3.136.000 3.146.000 3.145.000 330.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -277.000
Sum egenkapital 1.794.000 3.128.000 3.138.000 3.138.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 8.000 8.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 1.794.000 3.136.000 3.146.000 3.146.000 329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 302.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 302.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -604.000 -1.628.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -34.000 -31.000 -467.000 -745.000
Driftskostnader -14.000 -34.000 -31.000 -1.071.000 -2.373.000
Driftsresultat -14.000 -34.000 -31.000 -1.072.000 -2.071.000
Finansinntekter 25.000 24.000 15.000 0 1.000
Finanskostnader -1.345.000 0 0 0 -7.000
Finans -1.320.000 24.000 15.000 0 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.334.000 -10.000 -15.000 -226.000 -2.077.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.128.000 2.473.000 2.473.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.128.000 2.473.000 2.473.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 661.000 636.000 612.000 3.134.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 27.000 61.000 11.000 317.000
Sum omløpsmidler 667.000 663.000 673.000 3.145.000 330.000
Sum eiendeler 1.795.000 3.136.000 3.146.000 3.145.000 330.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -277.000
Sum egenkapital 1.794.000 3.128.000 3.138.000 3.138.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 8.000 8.000 8.000 157.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 145.000
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 8.000 8.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 1.794.000 3.136.000 3.146.000 3.146.000 329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 667.000 655.000 665.000 3.137.000 24.000
Likviditetsgrad 1 82.9 84.1 393.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0 82.9 84.1 393.2 1.1
Soliditet 1 99.7 99.7 99.7 7.0
Resultatgrad -685.8
Rentedekningsgrad -295.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 13.3
Total kapitalrentabilitet 0.6 -0.3 -0.5 -34.1 -629.2
Signatur
14.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex