Dakane As
Juridisk navn:  Dakane As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91106544
B. Christophersens Gate 50 B. Christophersens Gate 50 Fax:
4009 Stavanger 4009 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 996158977
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.62%
Resultat  
  
1.23%
Egenkapital  
  
-85.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 521.000 471.000 1.002.000 1.303.000 1.262.000
Resultat: -321.000 -325.000 -112.000 243.000 123.000
Egenkapital: 56.000 377.000 701.000 823.000 586.000
Regnskap for  Dakane As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 521.000 471.000 1.002.000 1.303.000 1.262.000
Driftskostnader -214.000 -159.000 -344.000 -463.000 -573.000
Driftsresultat 307.000 312.000 657.000 840.000 688.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -629.000 -637.000 -770.000 -598.000 -568.000
Finans -629.000 -637.000 -770.000 -597.000 -565.000
Resultat før skatt -321.000 -325.000 -112.000 243.000 123.000
Skattekostnad 0 1.000 -9.000 -6.000 0
Årsresultat -321.000 -324.000 -122.000 237.000 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.481.000 13.442.000 13.400.000 13.528.000 11.419.000
Sum omløpsmidler 0 16.000 114.000 191.000 1.831.000
Sum eiendeler 13.481.000 13.458.000 13.514.000 13.719.000 13.250.000
Sum opptjent egenkapital -1.044.000 -723.000 -399.000 -277.000 -514.000
Sum egenkapital 56.000 377.000 701.000 823.000 586.000
Sum langsiktig gjeld 13.272.000 12.819.000 12.468.000 12.119.000 12.036.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 262.000 345.000 778.000 628.000
Sum gjeld og egenkapital 13.481.000 13.458.000 13.514.000 13.720.000 13.250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 792.000 1.303.000 1.262.000
Andre inntekter 521.000 471.000 210.000 0 0
Driftsinntekter 521.000 471.000 1.002.000 1.303.000 1.262.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -114.000 -245.000 -258.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -154.000 -228.000 -218.000 -315.000
Driftskostnader -214.000 -159.000 -344.000 -463.000 -573.000
Driftsresultat 307.000 312.000 657.000 840.000 688.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -629.000 -637.000 -770.000 -598.000 -568.000
Finans -629.000 -637.000 -770.000 -597.000 -565.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -321.000 -324.000 -122.000 237.000 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.249.000 13.341.000 13.295.000 13.295.000 11.186.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 17.000 22.000 0 0
Sum varige driftsmidler 13.261.000 13.358.000 13.317.000 13.295.000 11.186.000
Sum finansielle anleggsmidler 220.000 83.000 83.000 233.000 233.000
Sum anleggsmidler 13.481.000 13.442.000 13.400.000 13.528.000 11.419.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 129.000 124.000
Andre fordringer 0 0 0 0 341.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 16.000 114.000 62.000 1.366.000
Sum omløpsmidler 0 16.000 114.000 191.000 1.831.000
Sum eiendeler 13.481.000 13.458.000 13.514.000 13.719.000 13.250.000
Sum opptjent egenkapital -1.044.000 -723.000 -399.000 -277.000 -514.000
Sum egenkapital 56.000 377.000 701.000 823.000 586.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.272.000 12.819.000 12.468.000 12.119.000 12.036.000
Leverandørgjeld 149.000 250.000 323.000 656.000 271.000
Betalbar skatt 0 0 8.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 3.000 73.000 315.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 12.000 11.000 43.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 262.000 345.000 778.000 628.000
Sum gjeld og egenkapital 13.481.000 13.458.000 13.514.000 13.720.000 13.250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -153.000 -246.000 -231.000 -587.000 1.203.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.3 0.2 2.9
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.3 0.3 3.0
Soliditet 0.4 2.8 5.2 6.0 4.4
Resultatgrad 58.9 66.2 65.6 64.5 54.5
Rentedekningsgrad 0.5 0.5 0.9 1.4 1.2
Gjeldsgrad 239.7 34.7 18.3 15.7 21.6
Total kapitalrentabilitet 2.3 2.3 4.9 6.1 5.2
Signatur
01.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex