Dakantus+ As
Juridisk navn:  Dakantus+ As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91902548
Postboks 226 Lilleaker Bjørnerabben 5 Fax:
0216 Oslo 383 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914772427
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ekstra Ressurs As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.97%
Resultat  
  
125.56%
Egenkapital  
  
72.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.403.000 4.004.000 4.554.000 2.392.000
Resultat: 406.000 180.000 32.000 333.000
Egenkapital: 682.000 396.000 281.000 268.000
Regnskap for  Dakantus+ As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.403.000 4.004.000 4.554.000 2.392.000
Driftskostnader -3.993.000 -3.827.000 -4.522.000 -2.067.000
Driftsresultat 409.000 176.000 32.000 325.000
Finansinntekter 5.000 13.000 13.000 13.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -14.000 -5.000
Finans -3.000 3.000 -1.000 8.000
Resultat før skatt 406.000 180.000 32.000 333.000
Skattekostnad -120.000 -65.000 -19.000 -89.000
Årsresultat 286.000 115.000 14.000 243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 436.000 594.000 792.000
Sum omløpsmidler 2.348.000 1.630.000 1.188.000 2.644.000
Sum eiendeler 2.568.000 2.066.000 1.782.000 3.436.000
Sum opptjent egenkapital 652.000 366.000 251.000 238.000
Sum egenkapital 682.000 396.000 281.000 268.000
Sum langsiktig gjeld 450.000 590.000 690.000 810.000
Sum kortsiktig gjeld 1.435.000 1.080.000 810.000 2.358.000
Sum gjeld og egenkapital 2.567.000 2.066.000 1.781.000 3.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.403.000 4.004.000 4.554.000 2.392.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.403.000 4.004.000 4.554.000 2.392.000
Varekostnad -1.656.000 -1.632.000 -2.359.000 -1.312.000
Lønninger -1.674.000 -1.568.000 -1.674.000 -351.000
Avskrivning -216.000 -212.000 -198.000 -198.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -447.000 -415.000 -291.000 -206.000
Driftskostnader -3.993.000 -3.827.000 -4.522.000 -2.067.000
Driftsresultat 409.000 176.000 32.000 325.000
Finansinntekter 5.000 13.000 13.000 13.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -14.000 -5.000
Finans -3.000 3.000 -1.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 286.000 115.000 14.000 243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 198.000 396.000 594.000 792.000
Sum Immatrielle midler 198.000 396.000 594.000 792.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 40.000 0 0
Sum varige driftsmidler 22.000 40.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 220.000 436.000 594.000 792.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 363.000 156.000 168.000 291.000
Andre fordringer 14.000 8.000 0 979.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.971.000 1.466.000 1.020.000 1.374.000
Sum omløpsmidler 2.348.000 1.630.000 1.188.000 2.644.000
Sum eiendeler 2.568.000 2.066.000 1.782.000 3.436.000
Sum opptjent egenkapital 652.000 366.000 251.000 238.000
Sum egenkapital 682.000 396.000 281.000 268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 450.000 590.000 690.000 810.000
Leverandørgjeld 186.000 246.000 142.000 466.000
Betalbar skatt 120.000 65.000 19.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 256.000 366.000 226.000 325.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 874.000 402.000 423.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 1.435.000 1.080.000 810.000 2.358.000
Sum gjeld og egenkapital 2.567.000 2.066.000 1.781.000 3.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 913.000 550.000 378.000 286.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.5 1.2
Soliditet 26.6 19.2 15.8 7.8
Resultatgrad 9.3 4.4 0.7 13.6
Rentedekningsgrad 51.1 17.6 2.3 67.6
Gjeldsgrad 2.8 4.2 5.3 11.8
Total kapitalrentabilitet 16.1 9.1 2.5 9.8
Signatur
12.01.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex