Dakar Invest As
Juridisk navn:  Dakar Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O B16 Arkitektur & Landskap As Frydenbergveien 48 Frydenbergveien 48 Fax:
0575 Oslo 575 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920841627
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/9/2018 5
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inoxo Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -16.000
Egenkapital: 14.000
Regnskap for  Dakar Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -16.000
Driftsresultat -16.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -16.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 4.407.000
Sum eiendeler 4.407.000
Sum opptjent egenkapital -16.000
Sum egenkapital 14.000
Sum langsiktig gjeld 4.059.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000
Sum gjeld og egenkapital 4.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -16.000
Driftskostnader -16.000
Driftsresultat -16.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 3.482.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 925.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 4.407.000
Sum eiendeler 4.407.000
Sum opptjent egenkapital -16.000
Sum egenkapital 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 4.059.000
Leverandørgjeld 335.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 335.000
Sum gjeld og egenkapital 4.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.072.000
Likviditetsgrad 1 13.
Likviditetsgrad 2 2.8
Soliditet 0.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 313.9
Total kapitalrentabilitet -0.4
Signatur
10.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex