Dakastra As
Juridisk navn:  Dakastra As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordre Øverberg 6 Nordre Øverberg 6 Fax:
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 915448429
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/16/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ernst & Young As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4039.8%
Egenkapital  
  
3532.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 3.861.000 -98.000 -33.000 3.000
Egenkapital: 3.741.000 -109.000 -11.000 22.000
Regnskap for  Dakastra As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -15.000 -14.000 0
Driftsresultat -15.000 -15.000 -14.000 0
Finansinntekter 3.976.000 78.000 82.000 11.000
Finanskostnader -100.000 -161.000 -101.000 -8.000
Finans 3.876.000 -83.000 -19.000 3.000
Resultat før skatt 3.861.000 -98.000 -33.000 3.000
Skattekostnad -11.000 0 0 0
Årsresultat 3.850.000 -98.000 -33.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.038.000 7.278.000 7.200.000 4.970.000
Sum omløpsmidler 5.574.000 239.000 390.000 916.000
Sum eiendeler 7.612.000 7.517.000 7.590.000 5.886.000
Sum opptjent egenkapital 3.722.000 -128.000 -30.000 3.000
Sum egenkapital 3.741.000 -109.000 -11.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 3.865.000 7.625.000 7.599.000 5.861.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 1.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 7.612.000 7.516.000 7.589.000 5.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -15.000 -14.000 0
Driftskostnader -15.000 -15.000 -14.000 0
Driftsresultat -15.000 -15.000 -14.000 0
Finansinntekter 3.976.000 78.000 82.000 11.000
Finanskostnader -100.000 -161.000 -101.000 -8.000
Finans 3.876.000 -83.000 -19.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.850.000 -98.000 -33.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.038.000 7.278.000 7.200.000 4.970.000
Sum anleggsmidler 2.038.000 7.278.000 7.200.000 4.970.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 2.260.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.314.000 239.000 390.000 916.000
Sum omløpsmidler 5.574.000 239.000 390.000 916.000
Sum eiendeler 7.612.000 7.517.000 7.590.000 5.886.000
Sum opptjent egenkapital 3.722.000 -128.000 -30.000 3.000
Sum egenkapital 3.741.000 -109.000 -11.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.865.000 7.625.000 7.599.000 5.861.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 1.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 7.612.000 7.516.000 7.589.000 5.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.568.000 239.000 389.000 913.000
Likviditetsgrad 1 9 3 305.3
Likviditetsgrad 2 9 0 3 305.4
Soliditet 49.1 -1.5 -0.1 0.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.1 1.4
Gjeldsgrad 1 -690.9 266.5
Total kapitalrentabilitet 5 0.8 0.9 0.2
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex