Dakdesign As
Juridisk navn:  Dakdesign As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kirkeliveien 28 Kirkeliveien 28 Fax:
1454 Fagerstrand 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 999123228
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-192.31%
Egenkapital  
  
-32.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 42.000 18.000 21.000 454.000
Resultat: -12.000 13.000 0 -42.000 90.000
Egenkapital: 23.000 34.000 22.000 22.000 64.000
Regnskap for  Dakdesign As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 42.000 18.000 21.000 454.000
Driftskostnader -12.000 -29.000 -19.000 -63.000 -365.000
Driftsresultat -12.000 13.000 0 -42.000 90.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 13.000 0 -42.000 90.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 13.000 0 -42.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 41.000 41.000 22.000 49.000 196.000
Sum eiendeler 41.000 41.000 22.000 49.000 196.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 16.000 3.000 3.000 45.000
Sum egenkapital 23.000 34.000 22.000 22.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 6.000 0 27.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 41.000 22.000 49.000 196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 42.000 18.000 21.000 454.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 42.000 18.000 21.000 454.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -25.000 -268.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -29.000 -19.000 -38.000 -97.000
Driftskostnader -12.000 -29.000 -19.000 -63.000 -365.000
Driftsresultat -12.000 13.000 0 -42.000 90.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 13.000 0 -42.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 6.000 0 -1.000 71.000
Andre fordringer 0 0 2.000 37.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 35.000 20.000 12.000 124.000
Sum omløpsmidler 41.000 41.000 22.000 49.000 196.000
Sum eiendeler 41.000 41.000 22.000 49.000 196.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 16.000 3.000 3.000 45.000
Sum egenkapital 23.000 34.000 22.000 22.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 5.000 0 3.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 23.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 6.000 0 27.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 41.000 22.000 49.000 196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 35.000 22.000 22.000 64.000
Likviditetsgrad 1 2.3 6.8 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 2.3 6.8 0 1.9 1.5
Soliditet 56.1 8 1 44.9 32.7
Resultatgrad 3 0 -200.0 19.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.2 0 1.2 2.1
Total kapitalrentabilitet -29.3 32.5 0 -85.7 45.9
Signatur
22.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex