Dakini Dharma Projects As
Juridisk navn:  Dakini Dharma Projects As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91342228
Hyttebakken 14 Tollbugata 10 Fax:
8011 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 812900862
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/5/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.79%
Resultat  
  
-166.3%
Egenkapital  
  
-101.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 897.000 651.000 209.000 264.000 99.000
Resultat: -61.000 92.000 7.000 -49.000 -11.000
Egenkapital: -1.000 60.000 -22.000 -29.000 21.000
Regnskap for  Dakini Dharma Projects As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 897.000 651.000 209.000 264.000 99.000
Driftskostnader -950.000 -558.000 -201.000 -313.000 -111.000
Driftsresultat -54.000 93.000 9.000 -49.000 -12.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -8.000 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -61.000 92.000 7.000 -49.000 -11.000
Skattekostnad 0 -10.000 0 0 0
Årsresultat -61.000 82.000 7.000 -49.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 244.000 125.000 14.000 -3.000 37.000
Sum eiendeler 244.000 125.000 14.000 -3.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 30.000 -52.000 -59.000 -9.000
Sum egenkapital -1.000 60.000 -22.000 -29.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 245.000 65.000 35.000 26.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 244.000 125.000 13.000 -3.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 772.000 514.000 0 0 0
Andre inntekter 125.000 136.000 209.000 264.000 99.000
Driftsinntekter 897.000 651.000 209.000 264.000 99.000
Varekostnad -55.000 -94.000 -53.000 -63.000 -48.000
Lønninger -625.000 -277.000 0 -1.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -270.000 -187.000 -148.000 -249.000 -63.000
Driftskostnader -950.000 -558.000 -201.000 -313.000 -111.000
Driftsresultat -54.000 93.000 9.000 -49.000 -12.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -8.000 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 82.000 7.000 -49.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 168.000 42.000 0 0 0
Andre fordringer 32.000 55.000 13.000 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 28.000 0 0 28.000
Sum omløpsmidler 244.000 125.000 14.000 -3.000 37.000
Sum eiendeler 244.000 125.000 14.000 -3.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 30.000 -52.000 -59.000 -9.000
Sum egenkapital -1.000 60.000 -22.000 -29.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 46.000 9.000 6.000 0 0
Betalbar skatt 0 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 19.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 153.000 26.000 29.000 26.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 65.000 35.000 26.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 244.000 125.000 13.000 -3.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 60.000 -21.000 -29.000 21.000
Likviditetsgrad 1 1 1.9 0.4 -0.1 2.3
Likviditetsgrad 2 1 1.9 0.4 -0.1 2.4
Soliditet -0.4 4 -169.2 966.7 56.8
Resultatgrad - 14.3 4.3 -18.6 -12.1
Rentedekningsgrad -5.4 9 9
Gjeldsgrad - 1.1 -1.6 -0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet -21.3 74.4 69.2 1633.3 -32.4
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex